Traumanäkökulma hoitosuhteeseen, syyskuu 2024 – huhtikuu 2025, videovälitteinen

12.9. / 31.10. / 14.11.2024 / 30.1. / 27.2. / 13.3. / 24.3.2025

Webinaari

Koulutuksen tiedot

Koulutusprosessi: Traumanäkökulma hoitosuhteeseen

Ajankohta: syyskuu 2024-huhtikuu 2025
Voit osallistua joko yksittäiseen koulutuspäivään tai koko prosessiin (tutustu koulutusohjelmaan alla)

Ihmissuhteissa traumatisoitumisen seuraukset ovat laaja-alaisia ja vaikuttavat hoitosuhteisiin. Traumaperäisten vaikeuksien tunnistaminen ja hoito ovat keskeisiä auttavan kohtaamisen ja korjaavien ihmissuhdekokemusten näkökulmasta. Ymmärrys kehityksellisistä ja suhteissa ilmenevistä trauman seurauksista ovat keskeinen osa vakavasti traumatisoituneiden kanssa työskentelevän ammattitaitoa. Asiakkaan lisäksi ammattilaisen on tarpeen huomioida itsensä ja omat reaktionsa. 

Kouluttajina ja konsultaatioissa toimivat Traumaterapiakeskuksen Helsingin ja Oulun toimipisteiden asiantuntija-psykoterapeutit Saara-Leena Kaunisto, Petteri Mankila, Marjo Ruismäki, Tuija Korhonen ja Sanna Isosävi

Koulutuksen rakenne 

 • Koulutuspäivät (7 kpl) kerran kuukaudessa torstaisin syyskuu 2024 – huhtikuu 2025 
 • Valinnainen case-konsultaatio 2h kerran kuukaudessa perjantaisin (koulutuspäivän jälkeen) 
 • Koulutussivut ennakko- ja oheislukemistoineen sekä koulutuspäivien materiaalit 

Koulutuksen taustaymmärrys ja teoriat 

 • Traumaoireiden (PTSD, CPTSD ja dissosiaatio) tunnistaminen 
 • Kiintymyssuhdeteoria 
 • Suhteisiin asettuminen (relationaalisuus) 
 • Mentalisaatio ja tunteidensäätely 
 • Kehitys ja kehityksellinen psykopatologia 
 • Rakenteellinen näkökulma dissosiaatioon   
 • Vaiheorientoitunut traumatisoitumisen hoito 
 • Vakauttava työote 
 • Vakava traumatisoituminen ja vanhemmuus -hanke (Traumaterapiakeskus) 

Koulutuslupaus ja oppimistavoitteet 

 • Prosessikoulutuksessa opit turvallista ja vaikuttavaa traumatisoituneiden asiakkaiden kohtaamista ja hoitoa.  
 • Opit tunnistamaan lähisuhteissa traumatisoitumisen haittavaikutuksia asiakkaan kehitykseen ja suhteeseen asettumiseen ja omia reaktioitasi näihin.  
 • Itsetuntemuksesi traumatisoituneiden kanssa työskentelevänä ammattilaisena vahvistuu. 

Kenelle sopii? 

 • Sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaiset 
 • Aikuispsykiatrian ja lastenpsykiatrian työntekijät 
 • Perhepalveluissa työskentelevät 
 • Kolmannen sektorin ja järjestötytön mielenterveysammattilaiset 
 • Psykoterapeutit 
 • Traumatisoitumiseen liittyvää asiantuntijatyötä tekevät 

Hinta  

 • 249 euroa + alv 24%/ päivä
 • 1500 euroa + alv 24%/ koko koulutussarja
 • Jos organisaatiostasi on tulossa 3 tai useampi henkilö prosessikoulutukseen, niin pyydä ryhmätarjous: toimisto.helsinki@traumaterapiakeskus.com
 • Koulutus maksetaan erissä aina ennen kutakin koulutusosiota

Traumaymmärrystä syventävä case-konsultaatioprosessi 

Prosessiin kuuluu valinnainen case-konsultaatio traumatisoitumisen tunnistamisen ja hoitamisen näkökulmasta. Koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus osallistua koulutuspäivää seuraavana aamupäivänä (perjantaisin klo 9-11) kahden tunnin ryhmämuotoiseen konsultaatioon. Ilmoittautuminen konsultaatioon on sitova kaikkiin seitsemään kertaan. 

Konsultaation tavoitteena on traumanäkökulman löytäminen omaan asiakastyöhön ja muiden ryhmäläisten caseista oppiminen. Osallistujia on 3-4 (aikaa per osallistuja 30/40 minuuttia). Konsultaatioon ilmoittaudutaan erikseen koulutusilmoittautumisen yhteydessä.  

Konsultaatioon valmistaudutaan keräämällä tapauksen kannalta oleelliset tiedot ja miettimällä valmiiksi kysymys tai ongelma, johon keskitytään. Taustatiedot esitetään lyhyesti, jotta kysymyksen käsittelylle jää riittävästi aikaa. 

Case-konsultaatioprosessin hinta:

 • 150 euroa + alv 24% / osallistuja/ kerta
 • yhteensä 1050 eur + alv 24%

Ohjelma: Koulutuspäivät (torstaisin klo 9-15.30) 

12.9.2024 Traumatisoituminen ja traumaoireet: tunnistaminen ja kohtaaminen

 • Case-konsultaatio pe 13.9.

31.10.2024 Kehityksen näkökulma traumatisoitumiseen ja traumaoireisiin 

 • Case-konsultaatio pe 1.11. 

14.11. 2024 Kiintymyssuhteet ja niiden häiriintyminen  

 • Case-konsultaatio pe 15.11.

30.1.2025 Vakavan traumatisoitumisen vaikutuksia hoitosuhteeseen 

 • Case-konsultaatio pe 31.1. 

27.2.2025 Dissosiaatio erityishaasteena traumatisoituneiden hoidossa

 • Case-konsultaatio pe 28.2. 

13.3.2025 Traumatisoitumisen ylisukupolvisuus: vanhemmuus ja varhainen vuorovaikutus 

 • Case-konsultaatio pe 14.3. 

24.4.2025 Sijaistraumatisoitumisen maastot ja niiltä suojautuminen  

 • Case-konsultaatio pe 25.4. 

Voit osallistua joko yksittäiseen koulutuspäivään tai koko prosessiin

Muita koulutuksia

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi