Saara-Leena Kaunisto

Olen psykologi, traumapsykoterapeutti, EMDR -terapeutti, psykodraamaohjaaja (CP) ja filosofian tohtori (FT).

 

Kouluttaminen
Työssä jaksamisen tukeminen sekä traumatisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat ydinosaamistani. Olen perehtynyt erityisesti kiintymyssuhdetraumojen hoitoon. Työtapaani kouluttajana luonnehtii vuorovaikutuksellisuus, kokemuksellisuus sekä tutkimusperustaisuus. Sovellan tarvittaessa myös toiminnallisia menetelmiä sekä psykodraamaa.
Psykoterapia
Työskentelen asiakkaiden kanssa, joilla on traumaperäisiä oireita ja vaikeuksia. Työskentelyotteeni on integratiivinen, joustava ja asiakkaan toiveita kunnioittava. Arvostan tutkivaa yhteistyösuhdetta, jossa on tilaa ongelmien ja vaikeuksien yhdessä tutkimiseen, mutta myös voimavarojen ja selviytymiskeinojen vahvistamiseen.
Työnohjaus Ja konsultaatiot
Työnohjaan yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, jotka työskentelevät eri tavalla traumatisoituneiden kanssa. Työnohjauksen fokuksessa voi olla mm. traumailmiöiden tunnistaminen ja hoito, kliinisessä työssä heränneiden ajatusten, tunteiden ja kehon reaktioiden tutkiminen, sijaistraumatisoitumisen ennaltaehkäiseminen tai omien kokemusten ymmärtäminen.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi