Saara-Leena Kaunisto

Olen psykologi, psykodraamaohjaaja (CP) ja filosofian tohtori (FT). Parhaillaan olen traumapsykoterapeuttikoulutuksessa (vakavat kiintymyssuhdetraumat). Minulla on lisäopintoja mm. EMDR-terapiasta sekä dialogisesta ohjauksesta.

Kouluttaminen
Yliopistovuosina työhöni sisältyi paljon koulutuksia eri ammattiryhmille. Väitöstutkimukseni liittyi työssä jaksamisen tukemiseen, mikä on keskeinen osaamisalueeni. Lisäksi olen perehtynyt vertaisryhmien toimintaan ja merkitykseen. Koulutan mielelläni traumatisoitumiseen liittyvistä teemoista. Työtapaani luonnehtii vuorovaikutuksellisuus ja kokemuksellisuus. Sovellan tarvittaessa myös toiminnallisia menetelmiä.
Psykoterapia
Teen psykoterapiaa nuorten ja aikuisten kanssa psykoterapeuttiopiskelijana. Valmistun traumapsykoterapeutiksi keväällä 2023. Lisäksi on mahdollisuus psykologin palveluihin. Asiakkaani tulevat maksusitoumuksella tai maksavat käynnit itse.
Työnohjaus Ja konsultaatiot
Työnohjaan yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, jotka työskentelevät eri tavalla traumatisoituneiden kanssa. Työnohjauksen fokuksessa voi olla mm. traumailmiöiden tunnistaminen ja hoito, sijaistraumatisoitumisen ennaltaehkäiseminen tai omien kokemusten ymmärtäminen.