Saara-Leena Kaunisto

Olen psykologi, psykodraamaohjaaja (CP) ja filosofian tohtori (FT). Parhaillaan olen traumapsykoterapeuttikoulutuksessa (vakavat kiintymyssuhdetraumat). Lisäopintoja on mm. EMDR- terapiasta sekä dialogisesta ohjauksesta. Minulla on pitkä kokemus lasten, nuorten, aikuisten ja pariskuntien kanssa työskentelystä perusterveydenhuollossa. Olen perehtynyt erityisesti kompleksisten traumojen ja kiintymyssuhdetraumojen hoitoon.

 

Kouluttaminen
Työurallani olen järjestänyt lukuisia koulutuksia eri ammattiryhmille, erityisesti opetus- ja sosiaalialan työntekijöille. Ydinosaamistani on työssä jaksamisen tukeminen, johon myös väitöstutkimukseni liittyi. Opetus- ja kasvatusala on tullut tutuksi toimiessani opettajankouluttajana, koulupsykologina ja yhteistyössä koulumaailman kanssa. Lisäksi minulla on vertaisryhmien ohjaamiseen liittyvää erityisosaamista ja pitkä kokemus erilaisten ryhmien ohjaamisesta. Koulutan mielelläni työssä jaksamiseen ja traumatisoitumiseen liittyvistä teemoista. Työtapaani luonnehtii vuorovaikutuksellisuus ja kokemuksellisuus. Sovellan tarvittaessa myös toiminnallisia menetelmiä.
Psykoterapia
Annan psykologin palveluja ja teen psykoterapeuttista työtä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa psykoterapeuttiopiskelijana. Valmistun traumapsykoterapeutiksi keväällä 2023. Asiakkaani tulevat maksusitoumuksella tai maksavat käynnit itse.
Työnohjaus Ja konsultaatiot
Työnohjaan yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, jotka työskentelevät eri tavalla traumatisoituneiden kanssa. Työnohjauksen fokuksessa voi olla mm. traumailmiöiden tunnistaminen ja hoito, sijaistraumatisoitumisen ennaltaehkäiseminen tai omien kokemusten ymmärtäminen.