Tilauskoulutukset

Tilauskoulutuksina tarjotut kokonaisuudet

Koulutusportaat: traumatisoitumisen huomioiminen
hoidollisessa ja terapeuttisessa työssä

Psyykkisen traumatisoitumisen huomioiminen on oleellista auttavassa kohtaamisessa ja hoidossa. Traumatietoisuus auttaa työntekijää asiakkaan ja omien reaktioidensa huomaamisessa, yhteisessä tavoitteenasettelussa, haavoittuvuuksien ja voimavarojen tunnistamisessa sekä hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Koulutusportaat sopivat yhteisön tai ryhmän tavoitteelliseksi traumakoulutukseksi jossa aloitetaan perustiedosta ja edetään kohti syventäviä teemoja. Kaikki portaiden koulutuskokonaisuudet on tilattavissa myös yksittäisinä. Voimme muokata koulutuskokonaisuuksia tilaajan tarpeita vastaaviksi. 

Kouluttajina toimivat Traumaterapiakeskuksen psykoterapeutit. Koulutukset toteutetaan videovälitteisinä tai erikseen sovitusti Traumaterapiakeskuksen Helsingin tai Oulun tiloissa tai tilaajan tiloissa. 

Hinnoittelumme perustuu osallistujien määrään. Pyydä tarjous koulutusportaista tai yksittäisestä koulutuskokonaisuudesta tästä. 

Kenelle: Järjestöt, terapiatalot, aikuisten mielenterveyden parissa työskentelevät ammattilaiset, psykoterapeutit, sosiaali-, terveys- opetus- ja diakoniatyötä tekevät ammattilaiset. 

Porras 1. Psyykkinen traumatisoituminen –videosarja 

 • Psyykkinen traumatisoituminen –videosarja tarjoaa perustietoa kriiseistä ja traumatisoitumisesta ja tämän lisäksi näkökulmia spesifien ryhmien kanssa työskentelyyn (raskaus-, synnytys- ja vauva-aika, vanhemmuus ja perheet, lapset, nuoret, pakolaiset, perheet) 
 • Erinomainen perehdytysmateriaali koko työyhteisön ammattilaisille ja järjestöjen vapaaehtoisille. 
 • Tilattavissa yksittäisinä videoina tai koko videosarja vuodeksi yhteisön/ryhmän käyttöön. 
 • Lue lisää ja tee tilaus suoraan tästä

Porras 2. Psyykkisen traumatisoitumisen hoidollisia erityiskysymyksiä  

– Miten kompleksinen trauma ilmenee kohtaamisessa ja hoidossa?

– Häpeä kohtaamisen ja hoidon esteenä

– Laiminlyöntitrauma kohtaamisessa ja hoitosuhteessa Potilaan vakauttava kohtaaminen

 • Neljä puolen päivän koulutusta, jotka tarjoavat ymmärrystä ja työkaluja vakavan traumatisoitumisen hoitosuhteeseen tuottamista ilmiöistä. 
 • Sarja soveltuu hoidollista ja terapeuttista työtä tekeville ammattilaisille. 
 • Lue lisää ja tilaa koulutus täältä

Porras 3. Apua auttajalle –luentosarja. 

 • Neljä puolen päivän koulutusta, jotka esittävät keskeisiä näkökulmia työntekijän vastuuseen ja ammatilliseen itsehuolehtimiseen liittyen.  Koulutus laajentaa ja täydentää Babette Rothschildin samannimisen kirjan teemoja. Kouluttajina toimivat traumaterapiakeskuksen asiantuntijat. 
 • Sarja soveltuu hoidollista ja terapeuttista työtä tekeville ammattilaisille. 
 • Lue lisää ja tilaa koulutus täältä

Porras 4. Traumaperäiset ilmiöt psykoterapiassa 

 • Kaksi kokonaista tai neljä puolen päivän koulutusta 
 • Sarjassa perehdytään traumaoireisiin yhteistyön, psykoterapeuttisen suhteen, vakauttamisen ja psykoterapian etiikan näkökulmista. 
 • Koulutus soveltuu psykoterapeuteille. 
 • Lue lisää ja tilaa koulutus täältä 

Porras 5. Dissosiaatiohäiriön tunnistaminen ja hoito –koulutus 

 • Kolme puolen päivän koulutusta, jotka tarjoavat erikoistunutta ymmärrystä dissosiaatiohäiriöstä ja sen hoidosta.  
 • Soveltuu mielenterveystyötä tekeville ammattilaisille.  
 • Lue lisää ja tilaa koulutus täältä  

Katso myös: Anne Suokas dissosiaatio –aiheiset videotallenteet 

Kouluttamisen lisäksi tarjoamme konsultaatiota  ja työnohjausta traumaperäisten oireiden ja ilmiöiden tunnistamiseen ja hoitamiseen liittyen sekä hoitosuhteen ja työntekijän jaksamisen ja sijaistraumatisoitumisen teemoissa.  

Traumanäkökulma perhe- ja lastensuojelutyöhön 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastensuojelu, ensi- ja turvakodit, perhekodit, perhepalvelut, lastenpsykiatria 

Vakava traumatisoituminen vaikuttaa vahvasti läheisiin ihmissuhteisiin. Traumatisoitumisen huomioiminen on oleellista niin riskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisemisen, kuin vanhemmuuden ja perheen hoitamisessa ja kuntouttamisessakin.  

Ammattilaisia auttaa perheiden kohtaamisessa ymmärrys sekä kiintymys- ja perhesuhteista että traumatisoitumisesta. Traumatisoitumisen ohittaminen puolestaan voi ylläpitää kehityksellisiä ja ylisukupolvisia riskejä ja välittää perheille viestiä, etteivät he voi saada apua haasteisiinsa. 

Traumaterapiakeskuksen psykoterapeutit kouluttavat aiheesta kuusipäiväisessä koulutussarjassa. Koulutusprosessiin voidaan toiveesta lisätä työnohjaus- tai konsultaatio-osuus. Koulutuspäiviä voi tilata myös yksittäisinä.  

Koulutus toteutetaan videovälitteisenä tai erikseen sovittaessa Traumaterapiakeskuksen tai tilaajan tiloissa. Koulutus hinnoitellaan osallistujamäärän mukaan. Jätä koulutustarjouspyyntö tästä 

 1. Kiintymyssuhteet ja niiden häiriintyminen   
 2. Traumatisoituminen varhaisessa vanhemmuudessa ja vuorovaikutuksessa: hoidollinen huomioiminen 
 3. Traumatisoituminen lapsilla ja nuorilla: miten huomioida kohtaamisessa ja hoidossa
 4. Turvallisuuden tukeminen sijoitusprosessissa: kehitystason ja traumataustan huomioiminen  
 5. Vakauttava työskentely vanhempien kanssa  
 6. Suojaa työlle: myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen ehkäiseminen 

Koulutuksen lisäksi tarjoamme työnohjausta ja konsultaatiota vanhemmuuden, kiintymyssuhteiden, perheiden hoitamisen, lasten ja nuorten kehityksen teemoissa traumanäkökulmasta.

Muut tilauskoulutukset (toteutetaan vähintään kahdeksan hengen ryhmille): 

Traumanäkökulma hoitosuhteeseen –prosessikoulutus 

Traumatisoituminen ja perhesuhteet -sarja  

Aikuisten kiintymyssuhdemielikuvien hoidollinen ymmärtäminen  

Vanhempien mielikuvariskien tunnistaminen ja arviointi 

NET- 3pv koulutus 

 

Tutustu työnohjaus- ja konsultaatiopalveluihimme täältä  

 

Vakauttamisryhmien ohjaajakoulutukset 

Toteutetaan vähintään kahdeksan hengen ryhmille 

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on toimiminen työtehtävissä, jossa voi koota ja ohjata vakautumisryhmää.  

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi