Konsultaatio

Työnohjaus

Konsultaatiota annetaan työnyhteisöille tai yksittäisille työntekijöille. Konsultaatiossa yhteistyössä pyritään löytämään keinoja työtehtävän tai asiakastyön ongelmiin ja haastaviin tilanteisiin. Konsultilla on tietty erityisosaaminen ja hän pyrkii jakamaan tietämystään työntekijän tai työyhteisön käyttöön. Konsultaatio voi olla kertaluonteista tai määräaikaista.