Blogi

Blogin kirjoittajat ovat Traumaterapiakeskuksen psykoterapeutteja

Miten autamme traumatisoituneita vanhempia asettumaan lastensa avuksi?

Vanhemmuus ja pienen lapsen kanssa oleminen voivat muistuttaa vanhempaa omista turvattomista tai traumaattisista perhesuhteista. Traumaoireista kärsivät vanhemmat tietävät usein, etteivät halua omassa vanhemmuudessaan toteuttaa samanlaista hoivaa ja kasvatusta kuin mitä ovat itse saaneet, mutta lapsen hädän ja voimakkaan tunteenilmaisun sekä omien tunteiden ja ajatusten kanssa voi olla vaikea tulla toimeen. Lapsen kannalta tämä voi tarkoittaa, että vanhemman reaktiot ovat äkkinäisiä...
Lue lisää

Vanhempien kuormittuneisuus on pandemia, jota voimme torjua

Kesän tulo ja rajoitusten höllentäminen herättää toiveen toipumisesta ja voimien elpymisestä. Paradoksaalisesti voi kuitenkin tulla näkyväksi, kuinka pitkään olemme sinnitelleet ja kuinka kovilla olleet. Korona-aika on haastanut erityisellä tavalla vanhempien jaksamista. Kannattelevat rakenteet ovat hävinneet: viikko-ohjelma, ennakoitavat työ-, hoito- ja koulukuviot, sovittu työnjako kotona, sekä näiden lisäksi vielä lastenhoitoapu ja omat harrastukset Reaktioina tähän vanhemmat voivat kokea esimerkiksi ärtymystä, turhautumista,...
Lue lisää

Miten voisimme auttaa traumatisoituneen puolisoa?

Traumatisoituneen puolison tilanne on vaikea. Hän joutuu kohtaamaan mm. traumatisoituneen välttelyoireet, jatkuvat ylivireystilat ja alivireystilat aiheuttavat toistuvaa vaikeutta. Väärinymmärrykset, väärintulkinnat, ohitetuksi tulemisen tunne ja yksinjäämisen tunteesta aiheutuu kommunikaatio-ongelmia. Jotta yhteinen arkipäivä sujuisi, joutuu puoliso usein sopeuttamaan toimintaansa siten, että traumatisoituneella puolisolla arki olisi siedettävämpää. Tämä tarkoittaa usein sitä, että puoliso laskee omaa psyykkistä toimintatasoaan. Kommunikaatio-ongelmien fokusoitu hoitaminen johtaa nopeasti siihen,...
Lue lisää

Raskaus ja vauva-aika pandemian varjossa – vinkkejä selviytymiseen

Vanhempien keskeinen tehtävä raskaus- ja vauvavaiheessa on huolehtia avuttoman vauvan turvallisuudesta ja henkiin jäämisestä. Tämän vuoksi vanhemmat ovat myös herkistyneet havaitsemaan vaaraa ja uhkaa ympäristöstä ja huolestumaan omasta ja vauvan hyvinvoinnista. Huoli on lähtemätön osa vanhemmuutta ja kertoo siitä, että vauva on äärimmäisen tärkeä. Kokemuksena jatkuva huolekkuus ja pelokkuus on kuitenkin epämiellyttävä. Vanhemmat voivat huomata ahdistuvansa, stressaavansa, näkevänsä tulevaisuuden hyvin...
Lue lisää

Ajatuksia traumatisoituneen lapsen psykoterapiasta

Traumapsykoterapian aloittamisen taustalla ovat traumaattiset kokemukset ja niistä seuranneet oireet, joihin haetaan apua. Vakavasti varhaislapsuudessa traumatisoituneella lapsella on usein itsesäätelyvaikeuksia, sekä haasteita olla läsnä ajassa ja paikassa. Psykoterapeutin ensimmäinen tehtävä on luoda lapselle terapeuttiset puitteet, jotka auttavat lasta säilyttämään turvallisuuden tunteen ja olemaan läsnä. Psykoterapeutti on tietyssä paikassa, tiettyyn aikaan tekemässä lapsen kanssa asioita, jotka lapsi ymmärtää ja joihin hän...
Lue lisää

Vanhempi, tutustu tunteisiisi

Turvattomat ja traumaattiset lapsuuskokemukset voivat estää mahdollisuutta tulla tutuiksi omien tunteiden kanssa ja suhtautua niihin ymmärtäväisesti. Omat vanhemmat ovat voineet käyttäytyä tunteet ja tarpeet ohittavasti, kaoottisesti, ennakoimattomasti tai tuhoisasti. On voinut olla parasta pyrkiä olemaan vailla tarpeita ja tunteita, hyvin huomaamaton. Jos omaa tunnesäätelyä ja toisen tunteisiin vastaamista ei ole saanut harjoitella aikaisemmin, sen aika on nyt, vanhempana. Tunteiden välttely...
Lue lisää

Kuinka lapsen kanssa voi puhua vaikeista uutisista ja järkyttävistä tapahtumista

Ohjaa keskustelua Mieti, mitä haluat sanoa. On ok etukäteen miettiä mitä haluaa sanoa. Puhumista voi harjoitella peilin edessä tai toisen aikuisen kanssa. Pieni etukäteissuunnittelu voi helpottaa keskustelua. Silloin ei tarvitse keksiä yhtäkkiä päästään, mitä sanoa. Valitse rauhallinen hetki päivällisen jälkeen tai seuraavan päivän lounaan valmistamisen aikana, ei juuri ennen nukkumaan menoa. Selvitä mitä lapset jo tietävät. Maailmalla ja Suomessa on...
Lue lisää

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi