Puolison merkitys vakavasti traumatisoituneen, dissosiaatiohäiriöstä kärsivän ihmisen hoidossa

Petteri Mankila kirjoittaa Traumatisoituminen ja perhesuhteet -kirjassa puolisoiden osallistumisesta dissosiatiivisten häiriöiden hoitoon. Puolison rooli dissosiaatiohäiriöstä kärsivän tukemisessa on merkittävä. Ammattilaisten syvällinen ymmärrys dissosiatiivisista häiriöistä ja sen vaikutuksista vuorovaikutukseen puolison kanssa sekä parisuhteessa, että vanhemmuudessa on terapeuttisen suhteen luomisen kannalta ratkaisevaa.

Psykoedukaatiolla on merkittävä rooli dissosiaatiohäiriöstä kärsivän ja hänen puolisonsa hoidossa. Tieto oireista, päivittäisen elämän vaikeuksista ja hoidon edistymisestä palvelee puolisoiden mahdollisuutta ymmärtää toisiaan. Myös dissosiaation vaikutusta perhe-elämään, vanhemmuuteen ja puolisoiden välisiin haasteisiin on tärkeä käsitellä. Terapeuttinen yhteistyö ja luottamussuhde on edellytys työskentelylle.

On oleellista, että terapeutti tai muu hoitava henkilö validoi sekä dissosiaatiohäiriöstä kärsivän että hänen kumppaninsa vaikeuksia ja huomaa edistysaskeleita. Terapeutilla on merkittävä rooli kumppanina tunneperäisellä matkalla koko hoitoprosessin ajan. Terapeutti voi myös auttaa dissosiaatiohäiriöistä ja puolisoa ajattelemaan lastensa kokemuksia ja tukemaan heitä.

Puolison mukaanotto dissosiaatiohäiriöstä kärsivän hoitoon ja tästä seuraava uusi ymmärrys vahvistaa puolisoiden välistä tukea. Tämä mahdollistaa syvempää yhteyttä, voimaa ja kestävyyttä, jotta haasteita voitetaan yhdessä.

Tutustu Traumatisoituminen ja perhesuhteet -kirjaan täältä

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi