Ajankohtaista

Traumatisoituminen ja perhesuhteet -kirjan julkaisuseminaari 24.5.2024.

Traumatisoituminen ja perhesuhteet -kirjan julkaisuseminaari 24.5.2024. Tervetuloa mukaan Traumatisoituminen ja perhesuhteet -kirjan julkaisuseminaariin! Videovälitteisessä seminaarissa pääset kuulemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja kirjan aiheista. Puhujina ovat Sanna Isosävi, Eeva-Leena Kataja, Heidi Jussila, Tuija Korhonen, Anna-Maija Lampinen, Petteri Mankila, Pirjo Tuhkasaari ja Daniel Schechter. Seminaarin tiedot: Päivämäärä: 24.5.2024 Aika: Klo 9.00–15.30 Paikka: Zoom Osallistumismaksu: 40€ + alv 24% Ilmoittautumiset 17.5.2024 mennessä Katso koko ohjelma ja siirry ilmoittautumiseen tästä linkistä  
Lue lisää

Vanhemman mentalisaatiokyvyn esteiden ja mielikuvariskien tunnistaminen -koulutus

Toteutetaan tilauskoulutuksena Vanhemman mentalisaatiokyky on keskeinen säätelevien ja turvallisten varhaissuhteiden mahdollistaja. Turvattomuus ja traumakokemukset voivat asettaa hoivanantamiselle kilpailevia motivaatioita, jotka estävät uteliasta ja auttavaa kiinnostumista omasta vanhemmuuden ja/tai lapsen kokemuksista. Mielikuvia voivat määrittää aikaisempien lähisuhdekokemusten tai nykykuormituksen värittämät suhteeseen asettumisen roolit, jotka hankaloittavat ’riittävän hyvän’ kuvan muodostamista itsestä hoivaajana ja vastaamista lapsen tässä ja nyt ikätasoisiin tarpeisiin Lue lisää
Lue lisää

Traumaterapiakeskus ja THL kehittävät yhteistyössä vakautumisryhmää turvakotikontekstiin

Turvallisuutta turvakodista -tutkimuksessa tutkitaan Traumaterapiakeskuksen kehittämän ryhmämallin ”Turvallisuuden tunne harhateillä – kohti turvallisia ihmissuhteita” implementointia, kehittämistarpeita sekä alustavia vaikutuksia turvakodeissa. Lue tutkimuksesta Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta
Lue lisää

Traumatisoituminen ja perhesuhteet -käsikirjan webinaarisarja

Traumatisoituminen ja perhesuhteet -käsikirjan webinaarisarja MAKSUTON, TERVETULOA MUKAAN! Webinaarisarjassa kirjoittajat esittelevät aiheitaan, jossa yhdistyvät traumatisoitumisen ja perhesuhteiden hoidollinen ymmärrys.   1.12.23 webinaarin tallenne ja diat Ennakkotiedosta poiketen webinaarissa kuultiin kolmen esityksen sijaan seuraavat kaksi esitystä: Sanna Isosävi: Perinataaliajan psyykkiset kehitystehtävät ja niiden traumaperäiset esteet Tuulia Kovanen ja Niina Remsu: Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen (LKK) – hoidollinen interventio koko perheelle Raija-Leena Punamäki, Tampereen yliopisto: Perhesysteeminen näkemys sotatraumaan esityksestä vain diat Webinaarin tallenne on katsottavissa 31.1.24 asti Zoomissa Diat; Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen ja ohjelma...
Lue lisää

Tulossa keväällä 2024: Traumatisoituminen ja perhesuhteet -käsikirja

Lähisuhteissa traumatisoituminen vaikuttaa laaja-alaisesti mahdollisuuksiin muodostaa myöhempiä turvallisia lähisuhteita. Miten pystymme ammattilaisina tunnistamaan tätä asiaa, kohdistamaan interventioita siihen ja siten auttamaan haasteissa ja ennaltaehkäisemään niitä ylisukupolvisesti? Tämän kysymyksen ympärille on rakentunut ensi keväänä julkaistava Traumatisoituminen ja perhesuhteet -käsikirjamme. Kirja koostuu Traumaterapiakeskuksen ja useiden muiden asiantuntijoiden artikkeleista. Kirja käsittelee monipuolisesti siirtymää vanhemmuuteen, lapsen kehitystä, perhesysteemisiä näkökulmia, arvioinnin kysymyksiä ja hoitoa. Kirja soveltuu sosiaali-, terveys-, ja opetusalan opiskelijoille ja ammattilaisille sekä kaikille muille työssään perheitä kohtaaville. Kirja julkaistaan keväällä 2024. Seuraa uutisointiamme ennakkotilauksen...
Lue lisää

Vakauttava etäryhmä traumatisoituneille nuorille

Traumaterapiakeskus ry järjestää Ragnar Ekbergin säätiön tuella vakauttamisryhmän etänä nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on traumaperäisiä vaikeuksia. Ryhmä on ammatillisesti johdettu vertaistukiryhmä, joka järjestetään yhteistyössä saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikkö Uvjj – Uvjâ – Uvja:n kanssa. Ryhmään toivotaan ensisijaisesti saamelaisia nuoria ja nuoria aikuisia. Koska ryhmä toimii etänä, osallistuminen ei ole paikkakuntaan sidottua. Ryhmä toteutetaan suomen kielellä. Ryhmässä opetellaan tunnistamaan traumatisoitumiseen liittyviä oireita ja laukaisevia tekijöitä, vireystilan säätelyä, omien rajojen tunnistamista ja hyvinvoinnista huolehtimista. Painopisteenä on nykyisten, arjessa näkyvien haasteiden kanssa...
Lue lisää

Psyykkinen traumatisoituminen -luentosarjan videot: Osta katseluoikeus

Psyykkinen traumatisoituminen -luentosarja  Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja muut ihmissuhdetyötä tekevät kohtaavat työssään jatkuvasti kriisissä olevia ja traumatisoituneita ihmisiä. Tämä asettaa ammattilaiselle erityiskysymyksiä: Miten kohdata auttavasti kriisissä oleva asiakas? Mitä pitää huomioida traumatisoituneen hoidossa? Mitä tarkoittaa traumatisoitumisen ylisukupolvisuus? Traumaterapiakeskuksen Psyykkinen traumatisoituminen -luentosarja antaa vastauksia näihin kysymyksiin. Auttava kohtaaminen ja hoito edellyttävät ymmärrystä kriiseistä ja traumaoireista, niiden vaikutuksista eri ikävaiheissa sekä vakauttamisen keinoista. Vakava traumatisoituminen aiheuttaa usein myös haasteita vanhemmuudelle ja perhesuhteisiin sekä ammattilaisen omalle jaksamiselle. Keskeinen sijaistraumatisoitumista ehkäisevä tekijä on...
Lue lisää

Tervetuloa kriisi- ja traumakonferenssiin marraskuussa 2023

Traumaterapiakeskus järjestää yhteistyössä Psykologiliiton kanssa neljännen valtakunnallisen kriisi- ja traumakonferenssin 9.-10.11.2023 Pikku-Finlandiassa Helsingissä. Vuoden 2023 konferenssissa käsitellään laajasti kriisi- ja traumatyön osa-alueita mm. arvioinnin, interventioiden, resilienssin, perhesuhteiden ja toivon näkökulmista. Suomalaisen traumapsykoterapeuttikoulutuksen 25-vuotisjuhlaohjelma sisältyy konferenssiin. Osa konferenssiohjelmasta striimataan, ja sitä pääsee seuraamaan myös etäyhteydellä! Linkki striimattuun osioon sisältyy hintaan. Konferenssin avaa Thomas Elfgren. ”Turvallisuuden tunteen rakentuminen ja merkitys yhteiskunnallisesti” Tiina Ristikari: "Yhteisövaikuttavuudella ylisukupolvista huono-osaisuutta katkaisemassa" Anu Castaneda: "Rasismi ja vähemmistöasema traumanäkökulmasta" Nina Lyytinen: "Turvallisuuden tunteen vahvistaminen asiantuntijatietoa jakamalla" Kaikki konferenssin...
Lue lisää

Uusi kirja TADS-I on ilmestynyt

Traumaperäisiin dissosiatiivisiin häiriöihin on terapiatyössä ja -kirjallisuudessa kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Yhtäältä dissosiaatiohäiriöt sivuutetaan edelleen liian usein ja toisaalta niitä diagnosoidaan yhä useammin potilailla, jotka eivät todellisuudessa kärsi niistä. Tässä kirjassa käsitellään yksityiskohtaisesti kyseisten häiriöiden arviointia, jossa hyödynnetään diagnostista välinettä, jotka Suzette Boon on kehittänyt viime vuosikymmeninä. Kirja on tilattavissa verkkokaupassamme
Lue lisää

PSYKOTERAPEUTTI TRAUMATERAPIAKESKUKSEEN (Helsinki) 1.8.23 alkaen

Etsimme joukkoomme syksystä 2023 alkaen vakituiseen työsuhteeseen psykoterapeuttia, työnohjaajaa ja kouluttajaa Helsingin toimipisteeseemme. Erityisesti arvostamme kokemusta vakavan trauman hoidosta ja aikuispsykiatrisesta työstä. Tarjoamme mielenkiintoisen tehtäväkentän alan kärkiasiantuntijoiden parissa, pienen organisaation joustavuuden ja innostavan työyhteisön Helsingin ydinkeskustassa. Palkkaus yksityisen sosiaalialan TES:n mukaan. Lisätietoja tehtävästä antaa Anne Suokas: anne.suokas@traumaterapiakeskus.com
Lue lisää

Apua auttajille-ryhmä

Traumaterapiakeskus järjestää Oulussa itsehoidollisen ryhmän mielenterveys-, opetus- ja sosiaalialan sekä seurakuntien työntekijöille. Traumatisoituneiden kanssa työskenteleminen on psyykkisesti kuormittavaa. Työntekijä joutuu kohtaamaan äärimmäisen voimakkaita tunteita ja kehollisia reaktioita, jotka kumpuavat traumatisoituneen sisäisestä maailmasta. Ryhmässä voi pysähtyä tutkimaan työn vaikutuksia itseen: kliinisessä työssä heränneitä ajatuksia, tunteita, kehon reaktioita sekä työn aktivoimia omia keskeneräisiä kysymyksiä. Ryhmässä työskennellään psykodraamamenetelmin, keskustellen ja rooleihin eläytyen sekä sensomotorisin menetelmin. Työskentely on luottamuksellista. Ryhmä alkaa elokuussa 2023 Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Lue lisää

Väitöskirja pakkosiirtolaisten mielenterveydestä Pohjoismaissa

Traumaterapiakeskuksen asiantuntija Ferdinand Garoff väitteli 26.8.2022 aiheesta Mental health of forced migrants in the Nordic countries. Väitöskirja koostuu kolmesta tutkimuksesta, jotka käsittelevät pakkosiirtolaisten mielenterveyttä Pohjoismaissa. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa
Lue lisää

International Trauma Questionnaire (ITQ) suomeksi nyt ladattavissa

Traumaterapiakeskuksen psykoterapeutit, psykologit Lisa Friberg ja Marjo Ruismäki ovat suomentaneet yhteistyössä tekijöiden kanssa International Trauma Questionnaire -itsearviolomakkeen. Lataa ITQ suomenkielinen versio.
Lue lisää

Yhdistyksemme liikentoiminta on yhtiöitetty 1.8.2020 alkaen

Yhdistyksemme liikentoiminta on yhtiöitetty 1.8.2020 alkaen. Uuden yhtiön nimi on "TTK Traumaterapiakeskus Oy" ja uusi y-tunnuksemme on 3146207-2.  Laskutustiedot löytyvät täältä.  Toimintamme jatkuu entiseen tapaan.
Lue lisää