Väitöskirja pakkosiirtolaisten mielenterveydestä Pohjoismaissa

21.9.2022

Traumaterapiakeskuksen asiantuntija Ferdinand Garoff väitteli 26.8.2022 aiheesta Mental health of forced migrants in the Nordic countries. Väitöskirja koostuu kolmesta tutkimuksesta, jotka käsittelevät pakkosiirtolaisten mielenterveyttä Pohjoismaissa.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa