Artikkelit

Olemme koonneet tänne apuvälineitä traumatyöhön sekä itsehoitoon. 

  • Kaikki
  • Dissosiaatio
  • EMDR
  • Itsehoito
  • Kriisitilanteet
  • Lapset
  • Sensorimotorinen
  • Sijaistraumatisoituminen
  • Traumat
  • Vanhemmuus

EMDR psyykkisten traumojen hoidossa

Johdanto EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) on integroiva, monivaiheinen ja erittäin asiakaskeskeinen hoitotapa, jota käytetään yhä laajemmin myös Suomessa psyykkisten traumojen hoitamisessa. Menetelmässä yhdistyy useiden erilaisten terapiasuuntausten …

Lue lisää

Miten autat lasta kriisitilanteessa

Traumaattisen kokemuksen jälkeen on normaalia reagoida. Useimmiten lapset tarvitsevat kuitenkin erityistä tukea käydäkseen läpi järkyttävää tapahtumaa ja toipuakseen siitä.

Lue lisää

Post-traumainternaatit yhteisöjen selviytymisen tukena

Johdanto Työyhteisön kohtaamaa traumatapahtumaa kutsutaan usein kriittiseksi tilanteeksi. Kriittinen tilanne määritellään työntekijän työssä kohtaamaksi tapahtumaksi, joka aiheuttaa ylivoimaisen haavoittuvuuden tunteen ja/tai tunteen hallinnan puuttumisesta. Aseelliset uhkatilanteet työssä, työtoverin kuolema työtehtävässä, …

Lue lisää

Apua vanhemmuuteen

Tähän oppaaseen on koottu tietoa siitä millaisia vaikeuksia äidin tai isän kokema lapsuudenaikainen kaltoinkohtelu saattaa tuoda vanhempana toimimiseen.

Lue lisää

Itsehoito

OHJEITA Miten autat itseäsi? Miten autat lasta? Milloin tarvitset apua? Voimavaraistava jälkipuinti   Jos olet kokenut traumatisoivan tapahtuman, ollut onnettomuudessa, joutunut väkivallan uhriksi tai menettänyt läheisen ihmisen, voit kokea erilaisia …

Lue lisää

Tuhat tapaa paeta – pelko mielensisältöjä kohtaan

Johdanto Mielensisäinen maailma on pelottava vakavasti varhaisvuosinaan traumatisoituneelle. Omat ajatukset, tunteet ja aistimukset voivat tuntua vaarallisilta, koska mikä hyvänsä mielen liike voi laukaista yhteyden koettuihin ylivoimaisiin tapahtumiin. Menneisyyden tapahtumat eivät …

Lue lisää

Aikuisen trauma lapsen traumana

Johdanto Tämän päivän suomalaisille välittyy monipuolisesti kirjallisuuden, elokuva- ja teatteritaiteen sekä valokuva- ja filmiarkistojen dokumenttiaineistojen kautta laaja, useaa sukupolvea koskettanut traumahistoriamme. Luultavasti jokaisella on omien sukulaistensa joukossa henkilöitä, jotka ovat …

Lue lisää

Några aspekter på psykisk traumatisering utgående från klinisk erfarenhet

Johdanto Avsikten med den här artikeln är att ta fasta på och genom exempel belysa en del frågeställningar kring kriser och psykisk traumatisering som jag genom åren som psykoterapeut har …

Lue lisää

Kokemuksia ja ajatuksia vakavasti traumatisoituneen potilaan arvioimisesta

Johdanto Nykypäivän mielenterveystyön arjessa tiedetään, että prosentuaalisesti suurella määrällä vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsivistä potilaista on elämänhistoriassaan vakavia traumaattisia kokemuksia. Vakavat traumakokemukset ovat voineet liittyä esim. altistumiseen lapsuudenaikaiselle fyysiselle, emotionaaliselle tai seksuaaliselle …

Lue lisää

Olisiko kehollisista menetelmistä apua vakauttamiseen?

Johdanto Omassa työssäni olen saanut oppia, kuinka merkittävästi asiakkaitani ovat auttaneet yksinkertaiset keholliset menetelmät tuomaan vakautta arkeen ja terapiatilanteisiin. Lukuisia kertoja olen itsekin hämmästynyt, miten suuri vaikutus välittömästi tai myöhemmin …

Lue lisää

Sijaistraumatisoitumisen ehkäisystä pähkinänkuoressa

Johdanto Työterveyslaitos uutisoi tv-uutisissa toukokuussa 2012 tavoitteestaan selvittää työuupumuksen vaikutuksia aivoihin. Joka neljännellä suomalaisella työntekijällä on työuupumusoireita. Uupuminen häiritsee muistia, keskittymistä ja oppimista. Muita oireita ovat väsymys ja uniongelmat, työn …

Lue lisää

Traumaterapia turvalliseksi

Johdanto Keho resurssina traumaattisen kiihtymisen jarruttamisessa: Autonomisen hermojärjestelmän toiminnan havainnointi yhdistettynä yksinkertaisiin somaattisiin tekniikoihin voi olla tehokas lisäväline traumaattisten oireiden hillitsemisessä ja lievittämisessä. Se voi tehdä traumaterapian turvallisemmaksi ja vähemmän …

Lue lisää

EMDR:n pitkä matka tunnustetuksi hoitomuodoksi

Johdanto Fil.tri Roger M. Solomonin kirjoittama artikkeli Traumaterapiakeskuksen ”Matkalla eheäksi ja eläväksi” -loppuporttiin. Lataa koko artikkeli: Emdr;n pitkä matka tunnustetuksi hoitomuodoksi

Lue lisää

Trauma– omaan elämäntarinaan yhdistämätön mielen loinen

Johdanto Yksittäinen traumaattinen tapahtuma tai traumaattiset tapahtumaketjut voivat muuttaa mielen ja kehon toimintaa voimakkaalla tavalla. Kun ihminen joutuu hengenvaaraan tai psyykkistä eheyttä uhkaavaan tilanteeseen, voi elämä muuttua huomattavasti, ja traumatapahtuma …

Lue lisää

Lapsuuden kompleksisen traumatisoitumisen seuraukset aikuisuudessa

Johdanto Jo 150 vuotta on ollut havaintoja siitä, että ylivoimaisen traumaattisen tilanteen jälkeen tapahtuman kokenut on toisinaan täysin ilman yhteyttä tapahtuneeseen ja toisinaan elää sitä uudelleen ikään kuin se tapahtuisi …

Lue lisää

Lapsi matkalla eheämmäksi ja elävämmäksi

Johdanto Hyvä ystäväni kertoi minulle vuosia sitten silloin pienestä pojastaan, joka kuolemaa ja omaa kuolemaansa miettiessään oli ahdistuneena kysellyt äidiltään, tuntevatko äiti ja lapsi toisiaan enää sitten, kun he ovat …

Lue lisää

Strategioita kompleksisen dissosiaatiohäiriön hoitoon

Johdanto 2 tapausesimerkkiä Hollannista Fil.tri Onno van der Hartin ja fil.tri Suzette Boonin artikkeli Traumaterapiakeskuksen ”Matkalla eheäksi ja eläväksi” loppuraportista Lataa koko artikkeli:Strategioita kompleksisen dissosiaatiohäiriön hoitoon

Lue lisää

Onko psykologinen jälkipuinti tehokas menetelmä?

Johdanto Kriittisen tilanteen stressijälkipuinti (Critical Incident Stress Debriefing, lyh. CISD) on joutunut vilkkaan väittelyn kohteeksi viime vuosina. Useissa tutkimuksissa menetelmän käytöllä ei ole osoitettu olevan mitään vaikutusta, kun taas toisissa …

Lue lisää

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi