Några aspekter på psykisk traumatisering utgående från klinisk erfarenhet

Johdanto

Avsikten med den här artikeln är att ta fasta på och genom exempel belysa en del frågeställningar kring kriser och psykisk traumatisering som jag genom åren som psykoterapeut har arbetat med på Traumaterapiakeskus. Jag har haft möjligheten att under många år kunnat arbeta både med akuta famil-jekriser och storolyckor, och med personer som traumatiserats som barn genom bristfällig anknytning, fysisk misshandel och sexuellt utnyttjande. Symptomen som man kan se är svår psykisk ohälsa och i många fall disso-ciativa störningar. Terapeuten ställs vanligen inför en mängd frågor då hon jobbar med traumatiserade mänskor, frågor som terapeuten inte alltid kan svara på. I själva verket blir man rätt svarslös och ödmjuk inför mänskans psyke, och om mänskans oanade möjligheter att genomgå ohyggliga erfa-renheter och trots det klara av att leva ett någorlunda drägligt liv. Vetskapen om att vi hela tiden har mycket att lära oss om mänskans psyke finns stän-digt närvarande.

Ladda ner artikeln:

Några aspekter på psykisk traumatisering utgående från klinisk erfarenhet – Peter Wallin

Sisällysluettelo