Aikuisen trauma lapsen traumana

Johdanto

Tämän päivän suomalaisille välittyy monipuolisesti kirjallisuuden, elokuva- ja teatteritaiteen sekä valokuva- ja filmiarkistojen dokumenttiaineistojen kautta laaja, useaa sukupolvea koskettanut traumahistoriamme. Luultavasti jokaisella on omien sukulaistensa joukossa henkilöitä, jotka ovat omakoh-taisesti kokeneet sodan kauheudet, sekä niitä, jotka tietävät kokemuksesta, millaista on kasvaa sotakokemuksien traumatisoiman henkilön lapsena. Nyt vuonna 2012 nämä sota-aikana traumatisoituneiden aikuisten lapset ovat vanhempia ja isovanhempia. Televisiossa vuodenvaihteessa esitetty doku-menttisarja Isien sota kuvaa tämän sukupolven kokemuksia isistään. Heistä monet ovat vielä usean vuosikymmenen jälkeen matkalla kohti koostuneem-paa kuvaa sodan vaurioittaneesta vanhemmastaan ja sitä kautta itsestään.

Lataa koko artikkeli:

Aikuisen trauma lapsen traumana – Paula Pettersson

Sisällysluettelo

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi