Traumatisoituneen vakauttamisvaiheen hoito

Traumatisoitunut henkilö voi hyötyä monenlaisesta psykoterapeuttisesta avusta. Se millaisen hoidon tulisi olla sisällöltään ja kuinka pitkä hoito on tarpeen, riippuu monista eri tekijöistä.

Yksinkertaistamalla voidaan sanoa, että yksittäisen traumaattisen kokemuksen aiheuttamista oireista kärsivän ihmisen hoitaminen voi menestyksellisesti kestää lyhyen aikaa. Mitä vakavammasta, pitkäkestoisemmasta ja varhaisemmasta traumatisoitumisesta on kysymys, hoitaminen kestää pidemmän aikaa ja psykoterapiaa tekevän ammattilaisen tulee omata riittävä koulutus sekä riittävät tiedot ja kliiniset taidot, jotta vakavasti traumatisoitunut voi toipua turvallisesti.

Jotta ihminen kykenisi käymään läpi traumaattisia muistojaan, niihin liittyviä tunteita sekä kehon tuntemuksiaan, on hänen valmistauduttava traumojen käsittelyvaiheeseen huolellisesti. Tätä valmistautumista traumojen käsittelyvaiheeseen hoitoon kutsutaan Vakautumisvaiheen hoidoksi. Jos traumatisoivien kokemusten käsittelyyn edetään suoraan, voi seurauksena olla psyykkisen voinnin huononeminen tai jopa romahtaminen.

Tavoitteet

Vakautumisvaiheen hoidossa tavoitteena on saada traumatisoitumisen aiheuttamia oireita (PTSD, C-PTSD, DDNOS, DID) hallintaan, jotta traumaattisten kokemusten käsittelyvaiheen hoitoon voidaan edetä turvallisesti ja hallitusti. Traumatisoitumisen aiheuttamat oireet vaikuttavat arkipäivän hallintaan hyvin monin tavoin ja voivat invalidisoida toimintakyvyn lähes kokonaan. Traumatisoituneen olisi tärkeää opetella havainnoimaan sitä, miten oireet vaikeuttavat hänen elämäänsä. Hän tarvitsee tietoa traumatisoitumisen oireista. Hänen tulisi opetella havainnoimaan oireitaan ja oppimaan taitoja, joilla saisi oireitaan lievittymään. Vakautumisvaiheen hoidossa traumatisoitunut ihminen oppii havainnoimaan nykyhetkeä paremmin, säätelemään vireystilojaan sekä parantamaan sietokykyään. Hän kykenee tekemään esim. eroa sille, milloin oireet vaikuttavat ja milloin niitä ei ole. Taitoja opetellaan mm. harjoitteiden avulla, jotka jalostuvat taidoiksi selvitä tilanteista, jossa jokin laukaiseva tekijä saa oireita aikaiseksi. Kun voimavaroja ja taitoja on riittävästi, voidaan traumaattisten muistojen käsittelyyn mennä turvallisesti.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi