Psyykkisen traumatisoitumisen asiantuntijakeskus

Koulutamme, konsultoimme ja annamme työnohjausta asiantuntijoille, jotka työskentelevät traumatisoituneiden parissa. Tarjoamme myös tietoa ja psykoterapeuttista hoitoa traumaperäisistä oireista kärsiville henkilöille, perheille, ryhmille ja yhteisöille.

Koulutukset ja webinaarit

Järjestämme traumakoulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä tilauksesta räätälöitynä eri työyhteisöjen tarpeisiin. Koulutukset voidaan toteuttaa joko lähiopetuksena tai videovälitteisesti.

Työnohjaus

Työnohjauksella tuemme yksilöitä, työryhmiä sekä yhteisöjä toteuttamaan laadukasta ja työntekijän jaksamista tukevaa työskentelyä eri tavalla traumatisoituneiden auttamiseksi.

Konsultaatio

Konsultaatiota annetaan työnyhteisöille tai yksittäisille työntekijöille. Konsultaatiossa yhteistyössä pyritään löytämään keinoja työtehtävän tai asiakastyön ongelmiin ja haastaviin tilanteisiin.

Videot

Vilu mulle virttä virkkoi, sae saatteli runoja. Virttä toista tuulet toivat, meren aaltoset ajoivat. Linnut liitteli sanoja, puien latvat lausehia.

Psykoterapia

Tarjoamme lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa. Lyhykestoisessa psykoterapiassa keskitytään rajattujen ongelmien käsittelyyn. Pitkäkestoisessa terapiassa pyritään laajamittaiseen persoonallisuuden ja toimintatapojen tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Ryhmät

Traumaterapiakeskuksessa järjestetään vakautumisryhmiä kiintymyssuhteissaan varhain ja vakavasti traumatisoituneille aikuisille ja vanhemmille.

Verkkokauppa

Verkkokaupastamme löydät videoita ja kirjoja ammattilaiskäyttöön. Verkkokaupassamme myytävät kirjat ovat Traumaterapiakeskuksen kustantamia. Valikoimassa on psyykkistä traumaa käsitteleviä ammattikirjoja niin kotimaisilta asiantuntijoilta kuin kansainvälisiltä traumapsykoterapian uran uurtajilta.

Kriisi- ja traumakonferenssi Finlandia talossa (Pikku-Finlandia) 9.-10.11.2023

Konferenssi järjestetään 9.-10.11.2023 Finlandia-talon Pikku-Finlandiassa, Helsingissä.
Konferenssin omat sivut:  www.kriisijatraumakonferenssi.fi

Aikaa konferenssin alkuun
Päivää
Tuntia
Minuuttia
Konferenssi on alkanut!

Ajankohtaista

Kirjauutiset

Vakautumisopas terapeuteille ja traumatisoituneille

Vakautumisoppaassa terapeuteille ja traumatisoituneille esitellään ryhmämuotoinen hoitomalli varhain vakavasti traumatisoituneille, lapsuuden kaltoinkohtelusta toipuville aikuisille, jotka kärsivät kompleksisen traumaperäisen häiriön (complex posttraumatic stress disorder, CPTSD) oireista. Oppaasta saa ensitietoa varhaisten kaltoinkohtelukokemusten vaikutuksista aikuisuuteen sekä esitellään keinoja jokapäiväisestä elämästä selviytymisen tueksi. CPTSD-diagnoosi, joka on tulossa uusimpaan psykiatriseen diagnoosiluokitukseen (ICD-11; World Health Organization, 2018), jäsentää työskentelyä. Opas on laadittu ryhmämateriaaliksi ja soveltuu sellaisenaan vakautumisryhmien kurssimateriaaliksi.

Traumaterapiakeskus järjestää koulutusta CPTSD- ryhmän ohjaamiseen. Opas soveltuu käytettäväksi myös yksilöhoidon oheismateriaalina.