Psyykkisen traumatisoitumisen asiantuntijakeskus

Koulutamme, konsultoimme ja annamme työnohjausta asiantuntijoille, jotka työskentelevät traumatisoituneiden parissa. Tarjoamme myös tietoa ja psykoterapeuttista hoitoa traumaperäisistä oireista kärsiville henkilöille, perheille, ryhmille ja yhteisöille.

Koulutukset ja webinaarit

Järjestämme traumakoulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä tilauksesta räätälöitynä eri työyhteisöjen tarpeisiin. Koulutukset voidaan toteuttaa joko lähiopetuksena tai videovälitteisesti.

Työnohjaus

Työnohjauksella tuemme yksilöitä, työryhmiä sekä yhteisöjä toteuttamaan laadukasta ja työntekijän jaksamista tukevaa työskentelyä eri tavalla traumatisoituneiden auttamiseksi.

Konsultaatio

Konsultaatiota annetaan työnyhteisöille tai yksittäisille työntekijöille. Konsultaatiossa yhteistyössä pyritään löytämään keinoja työtehtävän tai asiakastyön ongelmiin ja haastaviin tilanteisiin.

Videot

Koulutus- opetus- ja psykoedukaatiomateriaalejamme on saatavana myös videotallenteena, jolloin niitä voi katsoa itselle parhaiten sopivaan aikaan.

Psykoterapia

Tarjoamme lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa. Lyhykestoisessa psykoterapiassa keskitytään rajattujen ongelmien käsittelyyn. Pitkäkestoisessa terapiassa pyritään laajamittaiseen persoonallisuuden ja toimintatapojen tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Ryhmät

Traumaterapiakeskuksessa järjestetään vakautumisryhmiä kiintymyssuhteissaan varhain ja vakavasti traumatisoituneille aikuisille ja vanhemmille.

Verkkokauppa

Verkkokaupastamme löydät videoita ja kirjoja ammattilaiskäyttöön. Verkkokaupassamme myytävät kirjat ovat Traumaterapiakeskuksen kustantamia. Valikoimassa on psyykkistä traumaa käsitteleviä ammattikirjoja niin kotimaisilta asiantuntijoilta kuin kansainvälisiltä traumapsykoterapian uranuurtajilta.

Ajankohtaista

Kirjauutiset

Traumatisoituminen ja perhesuhteet –kirja julkaistaan 24.5.2024.

Miten tunnistaa ja hoitaa traumatisoitumista perhesuhteissa? 

Vakava traumatisoituminen vaikuttaa syvästi läheisiin ihmissuhteisiin. Tunnistamattomina ja hoitamattomina traumakokemukset voivat heikentää turvallisuuden tunnetta vanhemmuudessa, parisuhteessa ja perheen vuorovaikutuksessa. Perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat avainasemassa ylisukupolvisen traumatisoitumisen ehkäisemisessä: haavoittuvuus- ja suojatekijöitä voidaan tunnistaa ja huomioida hoidossa. 

Traumaterapiakeskuksen Traumatisoituminen ja perhesuhteet –kirja yhdistää tutkimusnäyttöä ja kliinistä kokemusta yhdistyvät ajantasainen tutkimustieto ja kliininen asiantuntemus. Kirja tarjoaa ammattilaisille ja opiskelijoille resursseja perhesuhteiden ymmärtämiseen ja hoitamiseen traumanäkökulmasta. Artikkelien kirjoittajat ovat suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita. Kirjan toimittajina toimivat PsT Sanna Isosävi, PsM Marjo Ruismäki ja FT, PsM Saara-Leena Kaunisto.  

Traumatisoituminen ja perhesuhteet -kirja kattaa aiheita raskaus- ja vauva-ajasta lapsuuteen ja nuoruuteen, traumaperäisiin ilmiöihin vanhemmuudessa, parisuhteessa ja perheissä sekä tarjoaa laajan katsauksen hoidollisiin näkökulmiin. Artikkelit käsittelevät perheiden ja ammattilaisten tarpeita peruspalveluista, arvioinnista ja terapeuttisesta työstä aina vaativaan lastensuojelutyöhön saakka. 

Traumatisoituminen ja perhesuhteet -kirja julkaistaan 24.5.2024. 

Kirjan julkaisupäivänä järjestämme videovälitteisen julkaisuseminaarin klo 9-15.30. Katso seminaarin ohjelma tästä ja ilmoittaudu mukaan!

Vakautumisopas terapeuteille ja traumatisoituneille

Vakautumisoppaassa terapeuteille ja traumatisoituneille esitellään ryhmämuotoinen hoitomalli varhain vakavasti traumatisoituneille, lapsuuden kaltoinkohtelusta toipuville aikuisille, jotka kärsivät kompleksisen traumaperäisen häiriön (complex posttraumatic stress disorder, CPTSD) oireista. Oppaasta saa ensitietoa varhaisten kaltoinkohtelukokemusten vaikutuksista aikuisuuteen sekä esitellään keinoja jokapäiväisestä elämästä selviytymisen tueksi. CPTSD-diagnoosi, joka on tulossa uusimpaan psykiatriseen diagnoosiluokitukseen (ICD-11; World Health Organization, 2018), jäsentää työskentelyä. Opas on laadittu ryhmämateriaaliksi ja soveltuu sellaisenaan vakautumisryhmien kurssimateriaaliksi.

Traumaterapiakeskus järjestää koulutusta CPTSD- ryhmän ohjaamiseen. Opas soveltuu käytettäväksi myös yksilöhoidon oheismateriaalina.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi