Traumatisoituminen ja perhesuhteet –kirja julkaistaan 24.5.2024.

Miten tunnistaa ja hoitaa traumatisoitumista perhesuhteissa? 

Vakava traumatisoituminen vaikuttaa syvästi läheisiin ihmissuhteisiin. Tunnistamattomina ja hoitamattomina traumakokemukset voivat heikentää turvallisuuden tunnetta vanhemmuudessa, parisuhteessa ja perheen vuorovaikutuksessa. Perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat avainasemassa ylisukupolvisen traumatisoitumisen ehkäisemisessä: haavoittuvuus- ja suojatekijöitä voidaan tunnistaa ja huomioida hoidossa. 

Traumaterapiakeskuksen Traumatisoituminen ja perhesuhteet –kirja yhdistää tutkimusnäyttöä ja kliinistä kokemusta yhdistyvät ajantasainen tutkimustieto ja kliininen asiantuntemus. Kirja tarjoaa ammattilaisille ja opiskelijoille resursseja perhesuhteiden ymmärtämiseen ja hoitamiseen traumanäkökulmasta. Artikkelien kirjoittajat ovat suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita. Kirjan toimittajina toimivat PsT Sanna Isosävi, PsM Marjo Ruismäki ja FT, PsM Saara-Leena Kaunisto.  

Traumatisoituminen ja perhesuhteet -kirja kattaa aiheita raskaus- ja vauva-ajasta lapsuuteen ja nuoruuteen, traumaperäisiin ilmiöihin vanhemmuudessa, parisuhteessa ja perheissä sekä tarjoaa laajan katsauksen hoidollisiin näkökulmiin. Artikkelit käsittelevät perheiden ja ammattilaisten tarpeita peruspalveluista, arvioinnista ja terapeuttisesta työstä aina vaativaan lastensuojelutyöhön saakka. 

Traumatisoituminen ja perhesuhteet -kirja julkaistaan 24.5.2024. 

Kirjan julkaisupäivänä järjestämme videovälitteisen julkaisuseminaarin klo 9-15.30. Katso seminaarin ohjelma tästä ja ilmoittaudu mukaan!

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi