EMDR psyykkisten traumojen hoidossa

Johdanto


EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) on integroiva, monivaiheinen ja erittäin
asiakaskeskeinen hoitotapa, jota käytetään yhä laajemmin myös Suomessa psyykkisten traumojen
hoitamisessa. Menetelmässä yhdistyy useiden erilaisten terapiasuuntausten puolia. EMDR -menetelmän
perusperiaatteita selventää nopeutetun informaation prosessointimalli, jossa lähtökohtana on
traumatapahtuman aikana lukkiutuneiden ja prosessoitumattomien, dysfunktionaalisten havaintojen
prosessoiminen ja yhteen liittäminen. Näitä tilariippuvaisia, lukkiutuneita havaintoja pidetään traumaperäisten stressioireiden ensisijaisina syinä. (Shapiro, 1995, 1998)

Lataa koko artikkeli:

EMDR psyykkisten traumojen hoidossa

Sisällysluettelo

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi