Apua vanhemmuuteen

Tietoa kaltoinkohtelusta juontuvien vanhemmuuden pulmien kanssa selviytymiseen

Tähän oppaaseen on koottu tietoa siitä millaisia vaikeuksia äidin tai isän kokema lapsuudenaikainen kaltoinkohtelu saattaa tuoda vanhempana toimimiseen.

Saatat tekstiä lukiessasi ehkä tunnistaa joitakin omia vaikeuksiasi, jotka saattavat hankaloittaa äitinä tai isänä olemista.

Opas auttaa tunnistamaan traumatisoitumiseen liittyviä asioita ja auttaa pohtimaan omaa kuormittuneisuutta ja omia voimavaroja.

Lapsuudenaikaisella kaltoinkohtelulla on pitkäkestoisia vaikutuksia kehoon, ajatteluun ja mielialaan, kannustamme Sinua pitämään huolta itsestäsi kaikilla alueilla!

Omien hankaluuksien tunnistamisessa ja ymmärtämisessä auttaa myötätuntoinen suhtautuminen itseä ja omia vaikeuksiaan kohtaan. Se auttaa myös itselle sopivien selviytymiskeinojen etsimisessä.

Esittelemme keinoja, joiden avulla voi pyrkiä säätelemään omaa oloa ja omia tunteita. Keinoja kokeilemalla saa tuntumaa siitä pystyykö niiden avulla vaikuttamaan omaan oloonsa. Vaikuttamisen taitoja voi opetella vähitellen. Kun vaikeat tunteet eivät enää hallitse oloa, voi myös paremmin seurata oman lapsensa mielenliikkeitä ja voi alkaa iloita vanhemmuudesta.

Lataa opas tästä

Apua vanhemmuuteen (PDF)

Opas ei korvaa muuta vanhemmuuden tukea tai omaa psykoterapiaa. Toivomme, että isät ja äidit saavat tästä rohkaisua hakea apua vanhemmuuden hankaluuksiin.

Toivomme, että saat tästä näkökulmia, jotka voisivat auttaa Sinua alkuun tiellä kohti parempaa itseymmärrystä ja vaikeuksista selviytymistä.

Tämä opas on kirjoitettu Raha-automaattiyhdistyksen tukemassa Vakava traumatisoituminen ja vanhemmuus –projektissa.

 

Sisällysluettelo

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi