Psyykkinen traumatisoituminen -luentosarjan videot: Osta katseluoikeus

18.7.2023

Psyykkinen traumatisoituminen -luentosarja 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja muut ihmissuhdetyötä tekevät kohtaavat työssään jatkuvasti kriisissä olevia ja traumatisoituneita ihmisiä. Tämä asettaa ammattilaiselle erityiskysymyksiä: Miten kohdata auttavasti kriisissä oleva asiakas? Mitä pitää huomioida traumatisoituneen hoidossa? Mitä tarkoittaa traumatisoitumisen ylisukupolvisuus? Traumaterapiakeskuksen Psyykkinen traumatisoituminen -luentosarja antaa vastauksia näihin kysymyksiin.

Auttava kohtaaminen ja hoito edellyttävät ymmärrystä kriiseistä ja traumaoireista, niiden vaikutuksista eri ikävaiheissa sekä vakauttamisen keinoista. Vakava traumatisoituminen aiheuttaa usein myös haasteita vanhemmuudelle ja perhesuhteisiin sekä ammattilaisen omalle jaksamiselle. Keskeinen sijaistraumatisoitumista ehkäisevä tekijä on oppia huomioimaan omaa haavoittuvuutta ja pitämään huolta itsestään.

Luentosarja sopii kasvatus- ja koulutusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja terapeuttista työtä tekeville, sekä aloja opiskeleville. Luentosarjan videot tarjoavat perustietoa kriiseistä ja traumatisoitumisesta ja tämän lisäksi näkökulmia spesifien ryhmien kanssa työskentelyyn (raskaus-, synnytys- ja vauva-aika, vanhemmuus ja perheet, lapset, nuoret, pakolaiset, perheet).

Luentosarjan puheenvuorot ovat noin 45 minuutin pituisia (35-50 minuuttia). Luennoitsijoina toimivat Traumaterapiakeskuksen asiantuntijapsykoterapeutit. Puheenvuorot perustuvat tutkittuun tietoon ja vankkaan hoidolliseen kokemukseen.

Katso TRAILERI

Katseluoikeus ostettavissa verkkokaupassa

 • Mobiili- ja korttimaksu antavat katseluoikeuden heti.
 • Laskutusvaihtoehtoa ei käsitellä tällä hetkellä.
 • Yhteisö tai ryhmä: pyydä tarjous! Tarjouspyyntölomake löytyy videoiden omilta sivuilta.

 

 1. Kriisissä oleva kohtaaminen – Ferdinand Garoff, psykologian tohtori, psykologi (oikeuspsykologiaan erikoistuminen) ja psykoterapeutti
 2. Kuinka auttaa traumatisoitunutta lasta – Tuija Korhonen, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia) sekä EMDR-työnohjaaja
 3. Kuinka tunnistaa lapsen ja nuoren traumaoireet – Tuija Korhonen, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia) sekä EMDR-työnohjaaja
 4. Mitä traumatisoituminen on. Milloin kriisi muuttuu traumaksi – Petteri Mankila, psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti (perhepsykoterapia) sekä traumapsykoterapeutti (yksilöpsykoterapia)
 5. Oma haavoittuvuus ihmissuhdetyössä – Saara-Leena Kaunisto, filosofian tohtori, psykologi, traumapsykoterapeutti ja psykodraamaohjaaja
 6. Pakolaisuuteen liittyvät traumat ja niiden hoito – Ferdinand Garoff, psykologian tohtori, psykologi (oikeuspsykologiaan erikoistuminen) ja psykoterapeutti
 7. Sijaistraumatisoituminen ja myötätuntouupumus – Marjo Ruismäki, psykologi PsM, systeeminen psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (perhepsykoterapia), sertifioitu EMDR-terapeutti (aikuiset), EMDR-työnohjaaja (aikuiset) sekä lasten ja nuorten EMDR-terapeutti
 8. Traumaperäiset oireet – Petteri Mankila, psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti (perhepsykoterapia) sekä traumapsykoterapeutti (yksilöpsykoterapia)
 9. Traumataustan vaikutus vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen – Sanna Isosävi, psykologian tohtori ja varhaisen vuorovaikutuksen sekä aikuisten integratiivinen (valm. 12/23) psykoterapeutti
 10. Traumatisoituminen perhetason ilmiönä, Sanna Isosävi haastattelee Petteri Mankilaa ja Anna-Maija Lampista aiheesta
 11. Traumatietoinen hoito raskaus-, synnytys- ja vauva-aikana – Sanna Isosävi, psykologian tohtori ja varhaisen vuorovaikutuksen sekä aikuisten integratiivinen (valm. 12/23) psykoterapeutti
 12. Traumaperäisen stressihäiriön näyttöön perustuva hoito – Ferdinand Garoff, psykologian tohtori, psykologi (oikeuspsykologiaan erikoistuminen) ja psykoterapeutti
 13. Vakaana työn ristiaallokossa – Saara-Leena Kaunisto, filosofian tohtori, psykologi, traumapsykoterapeutti ja psykodraamaohjaaja
 14. Vakauttamisvaiheen hoito – Anna-Maija Lampinen, psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja psykoterapeutti (perheterapia)

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi