Ale!

Alkuperäinen hinta oli: €49,00.Nykyinen hinta on: €39,00.

Sanna Isosävi – Traumataustan vaikutus vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen – katseluoikeus 2 viikkoa

Puheenvuoro tarjoaa kuulijoille kaksoisnäkökulmaa, jossa perehdytään toisaalta varhaisen vanhemmuuden psykologiaan ja toisaalta siihen, miten vanhemman vakavat (kompleksiset) traumakokemukset voivat hankaloittaa hoivaajan tehtävään asettumista ja vanhemmuuden kehitystehtävien riittävän hyvää toteutumista. Keskeisenä ajatuksena on tunnistaa vanhemmuus ja vanhempi-vauva –suhde aikaisempia traumakokemuksia laukaisevina olosuhteina. Kuulija oppii tunnistamaan vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen liittyviä traumamuistuttajia. Luennossa tarkastellaan pienen lapsen säätelyä haittaavaa vuorovaikutusta ylisukupolvisen traumatisoitumisen mekanismina. Luento tarjoaa säätelynäkökulman vakavasti traumatisoituneiden vanhempien ja heidän pienten lastensa kanssa työskentelyyn.

 

Ostettuasi videon, näet sen tältä sivulta tai omalta tililtäsi

Sanna Isosävi on psykologian tohtori ja varhaisen vuorovaikutuksen sekä aikuisten integratiivinen (valm. 12/23) psykoterapeutti. Hänen ydinosaamistaan ovat traumatisoitumisen ylisukupolvisuuden kysymykset. Isosävi on tutkijana, kouluttajana, psykoterapeuttina ja työnohjaajana kiinnostunut riskien välittymisen mekanismeista vanhemmuudessa ja varhaisissa perhesuhteissa. Hän on ollut kehittämässä vanhempien mielikuvia arvioivaa työkalua ja toimii osana vanhemman mentalisaatiokyvyn arvioinnin kansainvälistä asiantuntijaryhmää. Kliinikkona Isosävin tausta on lastenpsykiatriassa, lastensuojelussa ja julkisen puolen terapeuttisessa vauvaperhetyössä. Psykoterapiatyötä hän tekee raskaana olevien, vauvaperheiden ja yksilöiden kanssa (myös EMDR). Isosävi haluaa luentosarjan puheenvuoroissaan auttaa vanhemmuuden ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia ajattelemaan suhteissa ilmeneviä traumaperäisiä ilmiöitä. Traumaperäiset vaikeudet voivat estää turvallista vanhemmuuteen asettumista ja perhesuhteiden muodostumista, ja toisaalta hoidon kohdentaminen niihin voi keskeisesti auttaa ylisukupolvisen turvallisuuden rakentamisessa.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi