Ale!

Alkuperäinen hinta oli: €49,00.Nykyinen hinta on: €39,00.

Sanna Isosävi – Traumatietoinen hoito raskaus-, synnytys- ja vauva-aikana – katseluoikeus 2 viikkoa

Raskaus-, synnytys- ja vauva-aika eli perinataaliaika on määrittävää aikaa vanhemmuuden muodostumiselle ja pienen lapsen elinikäiselle kehitykselle. Traumatietoisen perinataalihoitojärjestelmän luominen ja vahvistaminen on ajankohtainen kansallinen haaste hyvinvointialueilla. Traumatietoisuutta tarvitaan, koska perinataaliaika on omiaan palauttamaan vanhempien mieleen aikaisempia vakavia traumakokemuksia ja hankaloittamaan traumatisoitumiseen liittyviä oireita. Nämä voivat estää valmistautumista synnytykseen ja vanhemmuuteen. Perinataaliajan tapahtumat voivat lisäksi olla traumaattisia tai uudelleentraumatisoivia kokemuksia. Ammattilainen, joka kohtaamisessaan ja hoidossaan ottaa huomioon vanhempien mahdollisen traumahistorian ja perinataalikauden tapahtumat mahdollisena traumalaukaisijana, voi olla turvaamassa hyvää vanhemmuuteen valmistautumista ja alkua vauvan elämälle.

 

Ostettuasi videon, näet sen tältä sivulta tai omalta tililtäsi

Sanna Isosävi on psykologian tohtori ja varhaisen vuorovaikutuksen sekä aikuisten integratiivinen (valm. 12/23) psykoterapeutti. Hänen ydinosaamistaan ovat traumatisoitumisen ylisukupolvisuuden kysymykset. Isosävi on tutkijana, kouluttajana, psykoterapeuttina ja työnohjaajana kiinnostunut riskien välittymisen mekanismeista vanhemmuudessa ja varhaisissa perhesuhteissa. Hän on ollut kehittämässä vanhempien mielikuvia arvioivaa työkalua ja toimii osana vanhemman mentalisaatiokyvyn arvioinnin kansainvälistä asiantuntijaryhmää. Kliinikkona Isosävin tausta on lastenpsykiatriassa, lastensuojelussa ja julkisen puolen terapeuttisessa vauvaperhetyössä. Psykoterapiatyötä hän tekee raskaana olevien, vauvaperheiden ja yksilöiden kanssa (myös EMDR). Isosävi haluaa luentosarjan puheenvuoroissaan auttaa vanhemmuuden ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia ajattelemaan suhteissa ilmeneviä traumaperäisiä ilmiöitä. Traumaperäiset vaikeudet voivat estää turvallista vanhemmuuteen asettumista ja perhesuhteiden muodostumista, ja toisaalta hoidon kohdentaminen niihin voi keskeisesti auttaa ylisukupolvisen turvallisuuden rakentamisessa.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi