Traumaterapiakeskus ja THL kehittävät yhteistyössä vakautumisryhmää turvakotikontekstiin

11.12.2023

Turvallisuutta turvakodista -tutkimuksessa tutkitaan Traumaterapiakeskuksen kehittämän ryhmämallin ”Turvallisuuden tunne harhateillä – kohti turvallisia ihmissuhteita” implementointia, kehittämistarpeita sekä alustavia vaikutuksia turvakodeissa.

Lue tutkimuksesta
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi