Vanhemman mentalisaatiokyvyn esteiden ja mielikuvariskien tunnistaminen -koulutus

14.12.2023

Toteutetaan tilauskoulutuksena

Vanhemman mentalisaatiokyky on keskeinen säätelevien ja turvallisten varhaissuhteiden mahdollistaja. Turvattomuus ja traumakokemukset voivat asettaa hoivanantamiselle kilpailevia motivaatioita, jotka estävät uteliasta ja auttavaa kiinnostumista omasta vanhemmuuden ja/tai lapsen kokemuksista. Mielikuvia voivat määrittää aikaisempien lähisuhdekokemusten tai nykykuormituksen värittämät suhteeseen asettumisen roolit, jotka hankaloittavat ’riittävän hyvän’ kuvan muodostamista itsestä hoivaajana ja vastaamista lapsen tässä ja nyt ikätasoisiin tarpeisiin

Lue lisää

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi