Narratiivisen altistusterapian (NET) -koulutus

Narratiivisen altistusterapian (Narrative Exposure Therapy, NET) menetelmäkoulutusta järjestetään tilauskoulutuksena. Menetelmä soveltuu traumafokusoituun lyhytterapeuttiseen työskentelyyn useita traumatapahtumia kokeneiden aikuisten ja lasten kanssa. Koulutus toteutetaan saksalaisen, menetelmän kehittäjien (Elbert, Neuner, Schauer + Ruf), luoman opetussuunnitelman mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten NET- kouluttajien verkoston kanssa.  

NET-protokolla pitää sisällään noin 10 tapaamiskertaa. Koulutus antaa perustiedot tämän protokollan mukaiseen työskentelyyn sekä sen yksilöllistämisen asiakkaan tilanteeseen.  Kouluttajina Suomessa toimivat kokeneet traumatutkijat ja –terapeutit.  

 • Kirsi Peltonen, PsT, Apulaisprofessori 
 • Samuli Kangaslampi, PsT, kliinisen psykologian yliopistonlehtori 
 • Markka Impola, SH, PgDip, Psykoterapeutti KKT ja Ratkes 
 • Päivi Oksi-Walter, PsM, perheneuvolapsykologi, perheinterventioiden ja perheasioiden sovittelun asiantuntija 
 • Ferdinand Garoff, PsT, psykoterapeutti, oikeuspsykologian erikoistuminen 
 • Jenni Nyberg, psykologi PsM, kriisityöntekijä

Hakeminen: 

Koulutukseen valitaan 9-12 soveltuvaa hakijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen haetaan hakulomakkeella. Kouluttajat arvioivat hakemuksesta soveltuvaa pohjakoulutusta, työkokemusta, mahdollisuutta sitoutua kaikkiin koulutuspäiviin sekä mahdollisuutta käyttää menetelmää nykyisessä työtehtävässä.  

Koulutuksen pääsyvaatimuksena on osallistuminen kaikkiin lähipäiviin. Edellytyksenä opinnoista suoriutumiseen ovat tieteellisen englanninkielisen materiaalin ymmärtäminen sekä valmius työstää omia elämänkokemuksiaan luottamuksellisessa ryhmässä. 

Oppimistavoitteet 

 • Ymmärtää traumahäiriöiden teoreettista taustaa sekä niiden tieteellistä perustaa 
 • Oppia soveltamaan näyttöön perustuvan kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteita osana lyhytterapeuttista traumahoitoa  
 • Oppia traumatisoituneeseen muistiin liittyviä teorioita sekä terapeuttisia menetelmiä traumamuistin eheyttämiseksi sekä traumaoireiden lieventämiseksi. 
 • Ryhmäharjoitusten avulla vahvistuva itsetuntemus traumatyöntekijänä 

Kenelle:

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, joilla on aikaisempaa kokemusta traumatyöstä sekä mahdollisuus käyttää menetelmää osana omaa työtään: 

 • Psykologit   
 • Psykiatrit  
 • Psykiatriset sairaanhoitajat  
 • Erityisyksiköiden terveydenhoitajat  
 • Sosiaalityöntekijät  
 • Muut ammattiryhmät, jotka toteuttavat traumahoitoa osana omaa työtään 

Työnohjaus 

Koulutuksen käyneillä on mahdollisuus jatkaa menetelmään perehtymistä kouluttajien (ryhmä)työnohjauksissa. Näistä tiedotetaan lisää koulutuksen yhteydessä. Työnohjaus hinnoitellaan erikseen. Etukäteiskyselyt NET-työnohjauksesta voi lähettää osoitteeseen: toimisto.helsinki@traumaterapiakeskus.com tai markka.impola@gmail.com

Tilauskoulutuksissa, ota yhteyttä: toimisto.helsinki@traumaterapiakeskus.com 

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi