Marjo Ruismäki

Marjo Ruismäki

Olen psykologi, systeeminen psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti (perheterapia). Minulla on lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus traumatietoisesta työskentelystä eri-ikäisten perheenjäsenten, vanhempien, perheiden, ryhmien ja verkostojen kanssa. Olen työskennellyt Helsingissä terveyskeskuksessa, perheneuvolassa ja HYKS:n lastenpsykiatrian poliklinikalla. Olen sertifioitu EMDR-terapeutti, lisäksi EMDR-työnohjaaja.  Kela pätevyys (aikuiset, nuoret, perheet).

Kouluttaminen
Koulutan traumatisoitumisen aiheuttamien ilmiöiden tunnistamiseen ja traumafokusoituihin hoitoihin (yksilö, perhe, ryhmä) liittyvissä aiheissa. Työntekijöiden työssä jaksamiseen ja itsestä huolenpitoon liittyvät aiheet ovat usein kysyttyjä teemoja. Olen ollut Traumaterapiakeskuksessa vuodesta 2012 alkaen kehittämässä omassa varhaislapsuudessaan traumatisoituneille vanhemmille suunnattuja traumafokusoituja vanhemmuuden ryhmähoitomalleja. Toimin ryhmähoitomallien pääkouluttajana (Vakautta Vanhemmuuteen ja Hoivattavaa Vanhemmuutta).
Psykoterapia
Teen lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa aikuisten, nuorten ja perheiden kanssa. Käytän EMDR-työskentelyä osana psykoterapeuttista hoitoa.
Työnohjaus Ja konsultaatiot
Työnohjaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä järjestöjen työntekijöitä. Teen paljon EMDR-koulutuksiin kuuluvaa työnohjausta (yksilö-/ryhmätyönohjaus).