Aikuisten kiintymyssuhdemielikuvien hoidollinen ymmärtäminen, 5.6.2024, videovälitteinen koulutus

5.6.2024

Webinaari

Sanna Isosävi

Koulutuksen tiedot

  • 5.6.2024 klo 9.00–15.30 (keskiviikko)
  • Kouluttaja: Sanna Isosävi, PsT, integratiivinen ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti
  • Hinta: 239 eur + alv (sisältää tallenteen 2 viikkoa)
  • Ilmoittautumiset 10.5.2024 mennessä

Suuren kysynnän vuoksi tarjoamme kolmepäiväisen prosessikoulutuksen lisäksi yhden päivän tiivistä tietopakettia siitä, kuinka tunnistaa ja hoidollisesti huomioida asiakkaan kiintymyssuhdemalleja.

Varhaisista hoivasuhteista sisäistetyt mielikuvat ohjaavat yksilön havaintoja, tiedonkäsittelyä, tunteidensäätelyä ja ihmissuhteisiin asettumisen tapaa. Turvattomista ja traumaatisoivista suhteista sisäistetyt kiintymysmallit aktivoituvat myöhemmissä lähisuhteissa, ja voivat hoidossa näyttäytyä jäykkinä puolustautumismekanismeina ja mentalisaatiokatkoksina.

Turvattomasta kiintymysstrategiasta tietoiseksi tuleminen ja mielikuvien hiljattainen muutos tasapainoisemmiksi on keskeinen terapeuttinen tavoite. Se lisää toimijuuden tunnetta ja mahdollisuutta pohtia omia ja toisten mielentiloja (mentalisoida). Tämän tavoitteen toteutumista auttaa hoitavan henkilön tietoisuus asiakkaan kiintymysmalleista ja niiden vaikutuksesta itse- ja vuorovaikutukselliseen säätelyyn.

Päivän ohjelma:

9.00-10.20 Kiintymysstrategiat ja niiden sisäistyminen sisäisiksi työskentelymalleiksi

10.20 – 10.40 tauko

10.40 – 12.00 Jäsentyneet kiintymyssuhdemielikuvat: autonomiset, etäännyttävät ja kietoutuneet

12.00 – 12.45 Lounas

12.45 – 14.00 Traumakokemukset ja kiintymyssuhdemielikuvat

14.00 – 14.10 tauko

14.10 – 15.30 Kiintymyssuhdemielikuvien huomiointi terapeuttisessa prosessissa

Muita koulutuksia

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50% kokonaishinnasta. Mikäli peruutusta ei ole tehty 7 vrk ennen koulutuksen alkua, peritään maksu kokonaisuudessaan.