Sanna Isosävi

Sanna Isosävi

Olen psykologian tohtori (PsT), aikuisten integratiivinen ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti sekä EMDR-terapeutti.

Kouluttaminen
Koulutusotteessani painottuu tutkimusperustaisuus, terapeuttinen kokemus ja dialogi koulutettavien kanssa. Ydinosaamistani ovat kiintymyssuhteet ja niiden häiriintyminen; traumaperäiset ilmiöt lähi- ja hoitosuhteissa, traumaperäiset ilmiöt raskaus- synnytys- ja vauva-aikana, vanhemmuus ja varhainen vuorovaikutus sekä traumatisoitumisen ylisukupolvisten mekanismien ymmärtäminen.
Psykoterapia
Asiakkaitani voivat olla lasta toivovat, raskaana olevat ja vauvaperheet sekä yksilöt. Turvattomien ja traumaattisten kokemusten vaikutus nykysuhteisiin, vanhemmuuteen ja mielen hyvinvointiin on erityisosaamistani. Työotteeni on asiakaslähtöinen, moninaisuutta arvostava ja aktiivinen. Yhdessä muotoillut tavoitteet ohjaavat työskentelyä. Tällä hetkellä en ota uusia psykoterapia-asiakkaita.
Työnohjaus Ja konsultaatiot
Työnohjaan ja konsultoin raskaana olevien, synnyttävien, perheiden ja vanhemmuuden kanssa työskenteleviä ammattilaisia yksilöinä ja ryhminä. Työnohjaan myös sijaishuollon ammattilaisia ja psykoterapeutteja. Työnohjauksen fokuksessa voi olla esimerkiksi traumaperäisten ilmiöiden tunnistaminen ja huomioiminen kohtaamisessa ja hoidossa; vanhemmaksi tulemisen ja kiintymyssuhteen turvaaminen; riskien ja traumatisoitumisen arviointi perhesuhteissa; kiintymyssuhde- ja traumailmiöiden tunnistaminen hoitosuhteessa; tai työntekijän kokemusten ymmärtäminen.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi