Sanna Isosävi

Sanna Isosävi

Olen psykolologian tohtori (PsT), EMDR-terapeutti ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti (Kela-pätevyys). Valmistun integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi vuoden 2023 lopussa.

Kouluttaminen
Koulutusotteessani painottuu tutkimusperustaisuus, terapeuttinen kokemus ja dialogi koulutettavien kanssa. Ydinosaamistani ovat kiintymyssuhteet ja niiden häiriintyminen; vanhemmuuden traumaperäisten ilmiöiden tunnistaminen; traumainformoitu hoito-ote raskaus-, synnytys- ja vauva-aikana; traumatisoitumisen ylisukupolvisten mekanismien ymmärtäminen sekä vanhempien mielikuvien ja mentalisaatiokyvyn hoidollinen merkitys.
Psykoterapia
Asiakkaitani voivat olla lasta toivovat, raskaana olevat ja vauvaperheet sekä yksilöt. Turvattomien ja traumaattisten kokemusten vaikutus nykysuhteisiin, vanhemmuuteen ja mielen hyvinvointiin on erityisosaamistani. Työotteeni on asiakaslähtöinen, moninaisuutta arvostava ja aktiivinen. Yhdessä muotoillut tavoitteet ohjaavat työskentelyä. Tällä hetkellä en ota uusia psykoterapia-asiakkaita.
Työnohjaus Ja konsultaatiot
Työnohjaan ja konsultoin raskaana olevien, synnyttävien, pikkulapsiperheiden ja vanhemmuuden kanssa työskenteleviä ammattilaisia yksilöinä ja ryhminä. Työnohjaan myös psykoterapeutteja. Työnohjauksen fokuksessa voi olla esimerkiksi traumaperäisten ilmiöiden tunnistaminen ja huomioiminen kohtaamisessa ja hoidossa; vanhemmaksi tulemisen ja kiintymyssuhteen turvaaminen; kiintymyssuhdeilmiöiden tunnistaminen hoitosuhteessa; tai työntekijän kokemusten ymmärtäminen.