Koulutuskalenteri

Traumaterapiakeskuksen koulutukset:

22.4. / 13.5. /10.6. / 26.8. / 28.10. / 18.11.22 Vakava traumatisoituminen ja perhesuhteet -luentosarja 2022
25.8. / 29.9. / 27.10.22 Aikuisten kiintymyssuhdemielikuvien hoidollinen ymmärtäminen (3 pv), syksy 2022
31.8-2.9.22 EMDR I taso, Helsinki
1.-2.9. / 30.9.22 Vakautumisryhmä varhain vakavasti traumatisoituneille (CPTSD) -ryhmänohjaajakoulutus
5.-7.9.22 EMDR II taso, Helsinki
8.9.22-10.5.23 Traumanäkökulma mielenterveystyöhön 2022-2023
12.-14.9.22 EMDR ja kompleksinen trauma, Helsinki
30.9.22 Vanhempien mielikuvariskien arviointi, ARR-menetelmä, videovälitteinen
16.9. / 22.-23.9. / 14.10. / 2.12.22 Traumaperäisen dissosiaatiohäiriön vakauttamisryhmän ryhmänohjaajakoulutus 2022 (5 pv), Helsinki
20.9.22 Iltakoulu: Dysregulation and repair in the parent-infant-therapist triad (Tessa Baradon)
26.9.-2.10. tai 10.10.-16.10.22 Dysregulation and repair in the parent-infant-therapist triad 20.9. – puheenvuoron tallenne (Tessa Baradon)
26.-27.9. / 28.10.22 Vakautta vanhemmuuteen -ryhmänohjaajakoulutus 2022
9.11.22 Varhainen ihmissuhdetraumatisoituminen vauvan ja lapsen kokemuksena – hoidollinen huomioiminen
15.-16.11.22 EMDR:n käyttö lapsilla ja nuorilla I-taso, Helsinki
17.-18.11.22 EMDR:n käyttö lapsilla ja nuorilla II-taso, Helsinki
25.11.22 Aikuisten kiintymyssuhdemielikuvien hoidollinen ymmärtäminen (1 pv) 25.11.2022
13.12.22 Iltakoulu: Traumatisoituneen vanhemman kokemus lapsestaan voi muuttua (Daniel Schechter)
15.12.22 Miten vahvistan turvallista valmistautumista synnytykseen ja vanhemmuuteen?
13.1./17.2./31.3./28.4.23 Traumatisoituminen perhesuhteissa -luentosarja 2023
16.-18.1.23 EMDR I, Helsinki
26.1. / 2.3. / 20.4.23 Aikuisten kiintymyssuhdemielikuvien hoidollinen ymmärtäminen (3 pv), kevät 2023
16.-17.2.23 Vakavan traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointikoulutus (Suzette Boon), Helsinki
2.2./3.2./9.-10.2.23 AMBIANCE-Brief menetelmäkoulutus (Sheri Madigan)
26.-28.4.23 EMDR II, Helsinki
2.-3.3./31.3.23 Vakautumisryhmä varhain vakavasti traumatisoituneille (CPTSD) -ryhmänohjaajakoulutus kevät 2023
4.-5.5.23 Dissosiaatiohäiriöiden hoito, Oulu
22.-24.5.23 EMDR II, Helsinki
25.-28.5.23 EMDR:n Jalo Taito -internaatti
23.-25.8.23 EMDR II, Helsinki
28.-30.8.23 EMDR II, Helsinki

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi