Koulutuskalenteri

Traumaterapiakeskuksen koulutukset:

20.1. / 10.2. / 24.3. / 28.4. / 19.5.22 Vakavasti traumatisoituneen / dissosiaatiohäiriöisen potilaan psykoterapian erityispiirteet (5 pv), kevät 2022, Helsinki
22.4. / 13.5. /10.6. / 26.8. / 28.10. / 18.11.22 Vakava traumatisoituminen ja perhesuhteet -luentosarja 2022
13.5.22 Vanhempien mielikuvariskien arviointi, ARR-menetelmä, videovälitteinen
1.-3.6.22 EMDR I-tason koulutus, Helsinki
7.6.22 Iltakoulu: When parents can’t mentalize
6.10.22 Luento / Daniel Schechter: Traumatisoituneen vanhemman kokemus lapsestaan voi muuttua!
6.-7.10.22 Menetelmäkoulutus / Daniel Schechter: Lapsen mieli mielessä: Videopalauteinterventio traumatisoituneen vanhemman mentalisaatiokyvyn vahvistamiseksi (CAVES/CAVEAT)
25.8. / 29.9. / 27.10.22 Aikuisten kiintymyssuhdemielikuvien hoidollinen ymmärtäminen (3 pv), syksy 2022
31.8-2.9.22 EMDR I taso, Helsinki
1.-2.9. / 30.9.22 Vakautumisryhmä varhain vakavasti traumatisoituneille (CPTSD) -ryhmänohjaajakoulutus
5.-7.9.22 EMDR II taso, Helsinki
8.9.22-10.5.23 Traumanäkökulma mielenterveystyöhön 2022-2023
12.-14.9.22 EMDR ja kompleksinen trauma, Helsinki
16.9. / 22.-23.9. / 14.10. / 11.11.22 Traumaperäisen dissosiaatiohäiriön vakauttamisryhmän ryhmänohjaajakoulutus 2022 (5 pv), Helsinki
20.9.22 Iltakoulu: Dysregulation and repair in the parent-infant-therapist triad
26.-27.9. / 28.10.2022 Vakautta vanhemmuuteen -ryhmänohjaajakoulutus 2022
15.-16.11.2022 EMDR:n käyttö lapsilla ja nuorilla I-taso, Helsinki
17.-18.11.2022 EMDR:n käyttö lapsilla ja nuorilla II-taso, Helsinki
25.11.22 Aikuisten kiintymyssuhdemielikuvien hoidollinen ymmärtäminen (1 pv) 25.11.2022
13.12.22 Iltakoulu: Kulttuurin ja trauman yhteisymmärtäminen vanhemmuudessa
16.-18.1.2023 EMDR I, Helsinki
22.-24.5.2023 EMDR II, Helsinki
25.-28.5.2023 EMDR:n Jalo Taito -internaatti