Muut tilauskoulutukset

Muut tilauskoulutukset (toteutetaan vähintään kahdeksan hengen ryhmille): 

Traumanäkökulma hoitosuhteeseen –prosessikoulutus 

Vakava traumatisoituminen ja perhesuhteet -sarja 

Aikuisten kiintymyssuhdemielikuvien hoidollinen ymmärtäminen 

Vanhempien mielikuvariskien tunnistaminen ja arviointi 

NET- 3pv koulutus 

 

Vakauttamisryhmien ohjaajakoulutukset 

Toteutetaan vähintään kahdeksan hengen ryhmille 

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on toimiminen työtehtävissä, jossa voi koota ja ohjata vakautumisryhmää.  

Tutustu työnohjaus- ja konsultaatiopalveluihimme täältä  

 

 

 

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi