Psyykkinen traumatisoituminen -luentosarjan videot: Esittely

­Psyykkinen traumatisoituminen -luentosarja 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja muut ihmissuhdetyötä tekevät kohtaavat työssään jatkuvasti kriisissä olevia ja traumatisoituneita ihmisiä. Tämä asettaa ammattilaiselle erityiskysymyksiä: Miten kohdata auttavasti kriisissä oleva asiakas? Mitä pitää huomioida traumatisoituneen hoidossa? Mitä tarkoittaa traumatisoitumisen ylisukupolvisuus? Traumaterapiakeskuksen Psyykkinen traumatisoituminen -luentosarja antaa vastauksia näihin kysymyksiin.

Auttava kohtaaminen ja hoito edellyttävät ymmärrystä kriiseistä ja traumaoireista, niiden vaikutuksista eri ikävaiheissa sekä vakauttamisen keinoista. Vakava traumatisoituminen aiheuttaa usein myös haasteita vanhemmuudelle ja perhesuhteisiin sekä ammattilaisen omalle jaksamiselle. Keskeinen sijaistraumatisoitumista ehkäisevä tekijä on oppia huomioimaan omaa haavoittuvuutta ja pitämään huolta itsestään.

Luentosarja sopii kasvatus- ja koulutusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja terapeuttista työtä tekeville, sekä aloja opiskeleville. Luentosarjan videot tarjoavat perustietoa kriiseistä ja traumatisoitumisesta ja tämän lisäksi näkökulmia spesifien ryhmien kanssa työskentelyyn (raskaus-, synnytys- ja vauva-aika, vanhemmuus ja perheet, lapset, nuoret, pakolaiset, perheet).

Luentosarjan puheenvuorot ovat noin 45 minuutin pituisia (35-50 minuuttia). Luennoitsijoina toimivat Traumaterapiakeskuksen asiantuntijapsykoterapeutit. Puheenvuorot perustuvat tutkittuun tietoon ja vankkaan hoidolliseen kokemukseen.

Katso TRAILERI

Myynnissä Videot sivulla

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi