Yhteyden luomisen haasteet – hoitosuhde traumatisoituneen kanssa

Traumatisoitumisessa yhteydet itseen, toisiin ja yhteisöihin voivat katketa – jää yksin kauhun kanssa. Hoitosuhde traumatisoituneen kanssa perustuu yhteyden luomiseen asiakkaaseen ja hänen sisäiseen maailmaansa. Ajatus yhteyteen asettumisesta voi herättää traumatisoituneessa kaipausta, kauhua ja pelkoa. Esityksessä tarkastellaan: Miksi vakavasti traumatisoituneen on vaikea asettua hoitosuhteeseen? Miten asiakkaan sisäisen maailman yhteydettömyys heijastuu hoitosuhteeseen ja terapeuttiin?

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi