Vakava traumatisoituminen ja perhesuhteet

Vakava traumatisoituminen asettaa omia, usein ylisukupolvisia haasteita vanhemmuudelle ja vaikeuttaa turvallisten perhesuhteiden muodostamista ja ylläpitoa. Auttava kohtaaminen ja hoito edellyttävät ymmärrystä niin vanhemmuuden ja perhesuhteiden kuin traumatisoitumisenkin erityiskysymyksistä.

Luentosarja tarjoaa sekä tutkittuun tietoon että terapeuttiseen kokemukseen pohjautuvaa tietoa keskeisistä vanhemmuuden ja perhesuhteiden näkökulmista. Luennoitsijat ovat Traumaterapiakeskuksen asiantuntijoita.

Hinta: Yksittäinen koulutuspäivä 130 € + alv / koko luentosarja 950 € + alv

Ryhmähinta -10% (3-10 henkilöä) 

Tilauskoulutuksissa, ota yhteyttä toimisto.helsinki@traumaterapiakeskus.com

Koulutuksen teemat:

 Traumatietoinen hoito-ote raskaus- synnytys- ja vauvavaiheessa / Sanna Isosävi
Traumatisoituminen vanhempi-vauva –vuorovaikutuksen ilmiönä / Sanna Isosävi
Miten huomioida vanhemman traumaattinen tausta hoitosuhteessa /Marjo Ruismäki
Kiintymyssuhdetraumatisoitumisen vaikutus lapsen kehitykseen ja kohtaamiseen / Tuija Korhonen
Traumatisoituminen perhetason ilmiönä / Petteri Mankila
Kehityskriisi vai trauma? Nuoren kokemuksen ymmärtäminen / Saara-Leena Kaunisto
Vakauttava hoito-ote perheiden kohtaamiseen / Elina Ihalainen
Mitä tarkoittaa, että vanhemmalla on dissosiaatiohäiriö?/ Petteri Mankila

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi