Vakauttava tietotaito-ryhmä seksuaaliväkivaltaa kokeneille

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen Vakauttavassa tietotaito-ryhmässä sovelletaan Traumaterapiakeskuksen luomaa CPTSD-vakautumisryhmämallia fokuksen ollessa seksuaaliväkivallan traumatisoitumiseen liittyvissä oireissa ja vaikutuksissa sekä seksuaaliväkivallan jälkeisessä toipumisprosessissa.

Vakauttavan tietotaito-ryhmän suunnittelutyö käynnistyi Raiskauskriisikeskus Tukinaisessa vuoden 2020 alussa ja ensimmäinen ryhmä toteutui vuoden 2021 syksyllä. Pandemia vaikutti ryhmän toteutukseen ja ensimmäisessä Vakauttavassa tietotaito-ryhmässä pilotoitiin sekä uutta ryhmämallia että sen toteutusta etämuotoisesti Teams-yhteydellä. Pilotoinnin myötä havaittiin ryhmämallin soveltuvan verkkovälitteiseen työskentelytapaan. Etäyhteys on myös mahdollistanut ryhmään osallistumisen ympäri Suomen.

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen Vakauttava tietotaito-ryhmä on kohdennettu I-tyypin seksuaaliväkivaltatrauman kokeneille täysi-ikäisille asiakkaille, joiden kokemuksesta on kulunut aikaa vähintään 3 kuukautta, ja seksuaaliväkivalta on tapahtunut nuoruudessa tai aikuisuudessa. Ryhmä on suljettu ja osallistujamäärä yksittäisessä ryhmässä on 4-6 osallistujaa. Kevät- ja syyslukukausittain käynnistyvät ryhmät kokoontuvat viikoittain 10 kerran ajan ja 2-3 kuukauden
kuluttua jakson päättymisen jälkeen järjestetään seurantatapaaminen. Vakauttavat tietotaito-ryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja ja ohjaajina toimii kaksi Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisityöntekijää.

Vakauttava tietotaito-ryhmä pohjautuu CPTSD-vakautumisryhmämallin perusajatuksiin. Ryhmäprosessin tarkoituksena on syventää ymmärrystä seksuaaliväkivallan trauman vaikutuksesta ja löytää selviytymis- ja hallintataitoja traumatisoitumisesta johtuvien oireiden helpottamiseksi ja voinnin vakauttamiseksi. Ammatillisen tuen lisäksi Vakauttava tietotaito-ryhmä tarjoaa vertaistukea asiakkaille.

Vakauttavan tietotaito-ryhmän tapaamiset ovat teemoitettuja ja jokainen tapaaminen sisältää psykoedukaatio-osuuden sekä ryhmäkeskustelun käsiteltävästä aiheesta. Lisäksi tapaamisessa tutustutaan erilaisiin vakautumisen tapoihin ja selviytymiskeinoihin, joita ryhmän osallistujat voivat ottaa kotiharjoitteluun tapaamisten välillä. Vakauttavan tietotaito-ryhmän teemat ovat valikoituneet sekä Traumaterapiakeskuksen CPTSD-ryhmämallin että Raiskausriisikeskus Tukinaisen asiakastyön kokemuksen perusteella sellaisiin aihepiireihin, jotka erityisesti koskettavat seksuaaliväkivaltaa kokeneita

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi