Turvakotien vakauttamisryhmät

Ryhmämalli ”Turvallisuuden tunne harhateillä” on pilottihanke THL: n ja Traumaterapiakeskuksen yhteistyönä. Turvakotilain mukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää valtakunnallisesti koulutusta turvakotipalvelujen tuottajille, mm. kriisi- ja traumatyöstä. Suurella osalla turvakotien asiakkaista väkivalta on kestänyt pitkään ja on luonteeltaan toistuvaa. Hyvin usein toistuvan väkivallan taustalla on varhainen ja pitkäaikainen traumatisoituminen. Traumaterapiakeskuksessa on kirjoitettu ongelmasta kärsiville ryhmämateriaali, jota kaksi turvakotipalveluntuottajaa pilotoi. Ryhmä toimii aiemmin kehitettyjen vakautumisryhmien toimintaperiaatteella. Pilottiryhmä koostuu kuudesta tapaamisesta ammatillisesti ohjattuna. Traumaterapiakeskus on kouluttanut ryhmänohjaajat, jotka ohjaavat pilottiryhmät. THL tutkii ryhmämallin toimivuutta, kehittämistarpeita, sekä alustavia vaikutuksia. Esityksessä esitellään pilottihanketta, ryhmänohjaajakoulutusta, tähän astisia kokemuksia ryhmän kokoamisesta ja toimivuudesta turvakodissa sekä esitellään tutkimuksen rakennetta ja tutkimuksen tarkoitusta ja tavoitteita.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi