Dissosiaatio psykoedukaatio materiaali

01 Traumaperäinen dissosiaatiohäiriö
02 Kokemusten yhdistyminen
03 Dissosiaatio-oireet
04 Dissosiatiivinen muistinmenetys
05 Epätodellisuuden tunne, itsestä vieraantuminen
06 Liiallinen kokeminen – tunkeutuvat oireet
07 Kiintymyssuhdetrauma
08 Vireystilat
09 Nukkuminen
10 Persoonallisuuden dissosiaatiivisten osien ymmärtäminen
11 Persoonanosien tehtävät
12 Vartijaosa
13 Yhteistyön aloittaminen dissosiatiivisten osien välillä
14 Fyysiset oireet ja kehon kuuntelu
15 Itsetuhoisuus ja itsensä vahingoittaminen
16 Traumamuistojen ja traumalaukaisijoiden ymmärtäminen – automatisoituneiden reaktioketjujen havannointi
17 Tunteet
18 Ydinuskomukset
19 Seksuaalisuus, läheisyys ja kosketus
20 Lohduttomuus, toivo ja tulevaisuus

 

Voit antaa palautetta videoista tähän sähköpostiosoitteeseen: anne.m.suokas@gmail.com

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi