Traumatisoituminen ja perhesuhteet -käsikirjan webinaarisarja

MAKSUTON, TERVETULOA MUKAAN!

Webinaarisarjassa kirjoittajat esittelevät aiheitaan, jossa yhdistyvät traumatisoitumisen ja perhesuhteiden hoidollinen ymmärrys.

9.2.24 klo 9-10
Näkökulmia perhesuhteissa traumatisoitumisen haittojen vähentämiseen

Marjo Ruismäki: Vakavasti traumatisoituneiden vanhempien vakauttava ryhmähoitomalli
Pauliina Nieminen: Lapsen emotionaalisen turvallisuuden vaaliminen sijoitustilanteissa
Hanna Pinomaa: Parisuhteen parantava voima

ILMOITTAUDU


12.1.24 klo 9-10
Traumatisoituminen haasteena turvallisille perhesuhteille

Sanna Isosävi: Perinataaliajan psyykkiset kehitystehtävät ja niiden traumaperäiset esteet
Tuulia Kovanen ja Niina Remsu: Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen (LKK) – hoidollinen interventio koko perheelle
Raija-Leena Punamäki: Perhesysteeminen näkemys sotatraumaan: Trauman merkitys, perheenjäsenten roolit ja traumahistorian jakaminen

 

1.12.23 klo 9-10
Traumatisoitumisen ymmärtäminen vauvoilla, lapsilla ja nuorilla

Kaija Puura: Vauvan vetäytymisen arviointi
Anna Orava:  Lasten traumaperäisten haasteiden kartoittaminen
Saara-Leena Kaunisto: Traumatisoituminen ja nuoruusiän kehitystehtävät

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi