Traumanäkökulma perhe- ja lastensuojelutyöhön 

Traumanäkökulma perhe- ja lastensuojelutyöhön 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastensuojelu, ensi- ja turvakodit, perhekodit, perhepalvelut, lastenpsykiatria 

Vakava traumatisoituminen vaikuttaa vahvasti läheisiin ihmissuhteisiin. Traumatisoitumisen huomioiminen on oleellista niin riskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisemisen, kuin vanhemmuuden ja perheen hoitamisessa ja kuntouttamisessakin.  

Ammattilaisia auttaa perheiden kohtaamisessa ymmärrys sekä kiintymys- ja perhesuhteista että traumatisoitumisesta. Traumatisoitumisen ohittaminen puolestaan voi ylläpitää kehityksellisiä ja ylisukupolvisia riskejä ja välittää perheille viestiä, etteivät he voi saada apua haasteisiinsa. 

Traumaterapiakeskuksen psykoterapeutit kouluttavat aiheesta kuusipäiväisessä koulutussarjassa. Koulutusprosessiin voidaan toiveesta lisätä työnohjaus- tai konsultaatio-osuus. Koulutuspäiviä voi tilata myös yksittäisinä.  

Koulutus toteutetaan videovälitteisenä tai erikseen sovittaessa Traumaterapiakeskuksen tai tilaajan tiloissa. Koulutus hinnoitellaan osallistujamäärän mukaan. Jätä koulutustarjouspyyntö tästä 

  1. Kiintymyssuhteet ja niiden häiriintyminen   
  2. Traumatisoituminen varhaisessa vanhemmuudessa ja vuorovaikutuksessa: hoidollinen huomioiminen 
  3. Traumatisoituminen lapsilla ja nuorilla: miten huomioida kohtaamisessa ja hoidossa
  4. Turvallisuuden tukeminen sijoitusprosessissa: kehitystason ja traumataustan huomioiminen  
  5. Vakauttava työskentely vanhempien kanssa  
  6. Suojaa työlle: myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen ehkäiseminen 

Koulutuksen lisäksi tarjoamme työnohjausta ja konsultaatiota vanhemmuuden, kiintymyssuhteiden, perheiden hoitamisen, lasten ja nuorten kehityksen teemoissa traumanäkökulmasta.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi