Traumafokusoidun terapeuttisen menetelmän kansallinen implementaatio – kokemuksia Barnahus-hankkeesta

Traumafokusoidun terapeuttisen menetelmän kansallinen implementaatio – kokemuksia Barnahus-hankkeesta 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa Barnahus-hankkeessa lisätään väkivaltaa kohdanneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä saamaa tukea. Hankkeen kautta Suomeen on koulutettu lisää traumaosaajia eri hoito- ja palvelusektoreille. Laajimmin koulutettu malli on traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-KKT). Hankkeessa on laadittu TF-KKT:lle implementaatiosuunnitelma, joka on käsittänyt koulutusten lisäksi mallin juurtumista tukevien rakenteiden luomisen. Symposium koostuu kolmesta esityksestä:  

  • Miten edistää menetelmien pysyvää juurtumista palvelujärjestelmään? Mitä traumafokusoitujen menetelmien implementaatiosta tiedetään ja millaisiin tutkimustuloksiin Barnahus-hankkeen implementaatiosuunnitelma perustui?  
  • Suomalaisen TF-KKT koulutuksen rakenne ja saatu palaute & Nomad-instrumentti osana koulutuksia  
  • Miten tästä eteenpäin? Mitä vielä tarvitaan, jotta lasten ja nuorten traumaattisiin kokemuksiin voidaan vastata näyttöön perustuvasti ja alueellisesti tasa-arvoisesti?  

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi