Toivoa toivottomuuteen kätilövetoisella kriisituella

Seri- tukikeskuksia on perustettu ympäri Suomen vuodesta 2017 lähtien. Seri- tukikeskus tarjoaa seksuaaliväkivaltaa kohdanneille oikeuslääketieteellistä hoitoa ja tutkimuksia sekä lyhytkestoista psykososiaalista tukea. Pirkanmaan hyvinvointialueella seksuaaliväkivaltaa kokeneen uhrin palvelut on keskitetty TAYS – seri- tukikeskukseen, jossa toimintaa on ollut vuodesta 2019 alkaen.

Psykososiaalista kriisitukea toteuttamassa on neljä erityisesti seksuaaliväkivaltaa kokeneen kriisi- ja traumatyöhön koulutettua kätilöä. Tämä sisältää seksuaaliväkivaltaa kokeneen henkilön akuuttivaiheen kriisituen ja jatkohoidon suunnittelun. Kriisituen tarkoituksena on akuuttiin kriisitilanteeseen fokusoitu psykososiaalinen tuki, johon sisältyy psykoedukaatiota, nykytilanteen ja hoidon tarpeen arviointia sekä jatkohoitosuunnitelma. Akuuttiin kriisitilanteeseen keskittyminen yhdessä paikassa, saman kriisityöntekijän kanssa luo traumatisoituneelle asiakkaalle turvaa ja toivoa selviytymisestä jo heti alkuvaiheessa.

TAYS – seri-tukikeskuksen toiminta on edelleen kätilövetoisena uutta ja kokemuksen myötä jatkuvasti kehittyvää. Kehittämistyön lisäksi kätilö-kriisityöntekijöistä koostuva tiimi kouluttaa myös omaa henkilöstöään sekä satelliittiyksiköitä. Tällä tavalla raskaus- ja päivystysyksikön sisällä olevaa uutta osaamista on mahdollista hyödyntää mahdollisimman laajasti muuhunkin kriisi – hoitotyöhön. Kehittämistyötä on tehty erilaisten kätilövetoisten sisäisten kehittämisprojektien kautta, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilökunnan osaamista ja kirkastaa keskuksen ydintehtävää traumatisoituneen henkilön auttamisessa.

Esityksessä kuvataan uudenlaista toimintatapaa toteuttaa kriisityötä ja kehittää toimintaa kätilövetoisesti sairaalaympäristössä. Sairaalassa ja hoitoyksikössä hoitajavetoisuus on vielä uutta, mutta mahdollistaa näin myös uudenlaisen työkulttuurin luomista. Tämä tarjoaa hyvät edellytykset luodessa asiakasnäkökulmaa ja – lähtöisyyttä tukevia palveluita ja toimintatapoja. Kätilövetoisessa toiminnassa hyviä puolia ovat toiminnan itseohjautuvuus ja kehittäminen lisääntyvän kokemuksen sekä työn tekemisen perusteella. Tällä tavoin seri- tukikeskuksen traumatisoituneet asiakkaat tulevat kohdatuksi toivoa, turvaa sekä jatkuvuuden kokemusta lisäävästi. Työhön vaikuttamisen mahdollisuudet kätilövetoisessa mallissa lisäävät myös työntekijöiden tyytyväisyyttä ja halukkuutta kehittämiseen ja kehittymiseen – sekä suojaavat työntekijää myös liialliselta kuormittumiselta. Toiminta vahvistaa ja tuo uusia näkökulmia hoitotyön kehittämiseen alhaalta ylös eikä ylhäältä alaspäin