Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän akuutti kriisityö

Tässä symposium-esityksessä käyn läpi Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän akuuttia kriisityötä eri suuronnettomuuksissa viimeiseltä kymmenvuotiskaudelta eli vuosilta 2013–2023. Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet erilaisten ja erikoisten kriisien aikaa. Ajanjaksoon mahtuu tapahtumia, jotka tuottivat ryhmälle perinteistä kriisityötä, ja joissa työ painottui nopeasti tapahtumien välittömien uhrien ja lähipiirin pariin. Näitä tapahtumia olivat mm. terroristinen puukotus Turun torilla 2017 ja Kuopion kouluisku 2019. Toisaalta useampi tapahtuma muokkasi kriisityön toimintamalleja ja haastoi ryhmää kehittämään uusia tapoja kohdata kriisiytyneitä tilanteita ja ihmisiä. Korona-työ ja Vastaamo-työ tehtiin lähes kokonaan virtuaalisesti erilaisia uusia toimintamuotoja koko ajan kehittäen. Näissä tapahtumissa erityisesti tiedottamisen ja viestinnän merkitys korostui. Esityksessä pohditaan lisäksi keinoja auttaa Ukrainan konfliktia paenneita Suomeen tulleita pakolaisia. 

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi