Psyykkisen traumatisoitumisen hoidollisia erityiskysymyksiä

Neljä puolen päivän (3h) koulutusta, jotka tarjoavat ymmärrystä ja työkaluja vakavan traumatisoitumisen hoitosuhteeseen tuottamista ilmiöistä. 

Sarja soveltuu hoidollista ja terapeuttista työtä tekeville ammattilaisille. 

Hinta: 140 eur + alv / kerta tai 780 euroa + alv / koko sarja 

Koulutuspäivien teemat:

  • Miten vakava traumatisoituminen näkyy kohtaamisessa ja hoidossa 
  • Häpeä kohtaamisen ja hoidon esteenä 
  • Laiminlyöntitrauma kohtaamisessa ja hoidossa 
  • Seksuaalitraumatisoitumisen huomioiminen hoidossa
  • Traumatisoituneen vakauttava hoito-ote 
  • Vakavasti traumatisoituneen puolison kanssa työskentely 

Ota yhteyttä: toimisto.helsinki@traumaterapiakeskus.com

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi