Pesso Boyden Keholliset harjoitukset – turvallisuuden tunne Workshop

”Kuluneiden 40 vuoden aikana Al Pesso ja Diane Boyden-Pesso ovat hioneet PBSP:stä tavattoman tehokkaan tekniikan, joka antaa ihmiselle kokemuksia, joita vaille hän on jäänyt aiemmassa kasvussaan ja kehityksessään. PBSP:n taidokas ’rakennelma’ voi olla ainutlaatuinen, elämää perustavasti muuttava kokemus.”
– Bessel van der Kolk, MD

Psykomotorinen Pesso Boyden -terapia sisältää nerokkaita, yksinkertaisia työkaluja ja kehollisia harjoituksia, jotka ovat sovellettavissa myös muiden terapioiden tukena. Työpajassa pääset tutustumaan harjoituksiin, jotka ohjaavat havainnoimaan, miten oma keho reagoi spontaanisti kertoen tunteista, tarpeista ja turvallisuudesta juuri tällä hetkellä. Harjoitukset vahvistavat kehollista itsetuntemusta ja sopivat myös henkilöille, joille kehollinen työskentely on uutta, vierasta ja ehkä pelottavaakin. Harjoituksissa ei voi epäonnistua, jokaisen kokemus avaa ymmärrystä omista reaktioista ja tarpeista.

Varsinaisen Pesso Boyden -terapiaistunnon eli rakennelman tavoitteena on kehossa helpotuksena tuntuva hyvä lopputulos. Tämä tarkoittaa useimmiten uudenlaista, tyydyttävää vuorovaikutteista kokemusta, joka sijoitetaan mielessä menneisyyteen traumamuiston rinnalle. Uusi kokemus kertoo, miten elämä olisi voinut aikoinaan mennä toisin niin, että ihmisen luonnolliset, kehitykseen liittyvät perustarpeet olisivat täyttyneet tärkeissä ihmissuhteissa lapsuuden ja nuoruuden aikana. Uusi kokemus täyttää symbolisesti menneisyydessä ohitetuksi tulleita perustarpeita, jolloin tunnetason kiinnittyminen traumamuistoihin pienenee. Näin ihmisen kyky vastaanottaa hyvää ja turvallisuuden tunne vahvistuvat sekä traumamuistojen voima haitata tavallista arkea pienenee. Työpajassa ohjaamme myös demonstraation, jonka avulla pääset tutustumaan, miten uusi korjaava vuorovaikutuksellinen kokemus voidaan luoda.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi