LKK-ohjelma lapsen ja vanhemmantukena, kun vanhempi on käyttänyt väkivaltaa lasta kohtaan

LKK-ohjelma on tarkoitettu perheille, joissa vanhemmat käyttävät tai ovat riskissä käyttää väkivaltaa lapsiaan kohtaan. Ohjelma tukee vanhempia väkivallan lopettamisessa ja auttaa heitä löytämään turvallisia käyttäytymismalleja arkeen. Ohjelma auttaa lapsia selviytymään väkivaltaan liittyvistä kokemuksistaan ja vahvistaa lapsen turvallisuustaitoja. LKK-ohjelmassa yhdistyy psykoedukaatiossa, motivoinnissa ja käyttäytymisterapiassa toimivaksi todetut menetelmät. LKK perustuu amerikkalaiseen CPC-CBT -ohjelmaan (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy), joka on näyttöön perustuva, lyhytaikainen ja hoidollinen interventiomalli.

LKK-prosessiin osallistuu vanhempi ja lapsi yhtä aikaa, siten että tapaamiskerrassa on lapsen oma sessio, vanhemman oma sessio ja yhteinen sessio. LKK-ohjelman hyödyt ovat:

  • Lapseen kohdistunut väkivalta ja kaltoinkohtelevat keinot loppuvat tai vähenevät perheessä
  • Lapsi saa apua väkivallan käsittelemiseen ja traumaperäisen stressihäiriön oireet ja käyttäytymisen ongelmat vähenevät.
  • Vanhempi saa tukea väkivaltaisen käyttäytymisen katkaisemiseen ja hänen selviytymiskeinonsa haastavissa kasvatustilanteissa ja vanhemmuudentaidot vahvistuvat.
  • Turvallisuuden tunne ja myönteinen vuorovaikutus lisääntyvät lasten ja vanhempien välillä.

Esityksessä kerrotaan ohjelman kehittymisestä, tutkimustuloksista ja perusteista vanhemman ja lapsen yhtäaikaiselle hoidolle. Lisäksi kuvaillaan LKK-ohjelman rakenne, sisältöjä ja toimintatapoja ja luodaan katsaus Suomessa alkavaan tutkimukseen ohjelman hyödyistä. Työpaja sisältää pienimuotoisia harjoitteita, joita sovelletaan LKK-ohjelmassa perheiden kanssa.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi