Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy – holistinen tutkimuspohjainen lähestymistapa

Tausta ja tavoitteet
Joka viides lapsi Euroopassa joutuu jonkinasteisen seksuaaliväkivallan uhriksi. Vanhemmilta saadun ja koetun huolenpidon todettiin olevan ainoa tunnistettu suojaava tekijä, joka ehkäisee lapsen uudelleen uhriutumista (Scoglio et.al. 2021). Vanhempia/huoltajia, joiden lapsi on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi kuormittavat usein haastavat tunteet, pitkät rikosprosessit ja tietämättömyys siitä, miten tukea oireilevaa lasta. Suojellaan Lapsia ry on pilotoinut tammikuusta 2021 lähtien verkkovälitteisiä Sinä riität™ -vertaistukiryhmiä, jotka tarjoavat tukea vanhemmille/huoltajille, joiden lapsi on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi.

Menetelmät
Sinä riität™ -vertaistukiryhmät toteutetaan verkossa ja ryhmät kokoontuvat noin kymmenen kertaa. Ryhmät muodostetaan rikoksentekijän (läheinen/ulkopuolinen) tai rikoksen tyypin (verkko/lähikontakti) perusteella. Osallistujat saavat vertaistukiryhmissä mahdollisuuden keskustella ajatuksistaan, tunteistaan ja kokemuksistaan samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmät perustuvat ammatillisesti ohjattuun vertaistukeen ja CBT:hen perustuviin käytäntöihin. Osallistujat täyttävät perheen hyvinvointia koskevan ennakko- ja jälkikyselyn. Kyselyt ovat nimettömiä ja sisältävät kysymyksiä, joilla kerätään sekä määrällistä että laadullista tietoa.

Tulokset
Kyselyn tulosten analysointi osoitti, että 75 % vanhemmista/huoltajista kokee, että osallistuminen Sinä riität™ -vertaistukiryhmiin vaikutti myönteisesti heidän sekä lapsen/lasten hyvinvointiin. Osallistuminen lisäsi vanhempien/huoltajien tietoja ja taitoja huomioida ja käsitellä lapsen traumaoireita sekä hakea tarvittaessa lapselle lisätukea.
Vanhempien kyky käsitellä ristiriitaisia tunteita ja vastata lapsen haastaviin tarpeisiin vahvistui ryhmän aikana. Kaikkien vertaisryhmiin osallistuneiden vanhempien/huoltajien vastauksissa korostui oman psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen ryhmän aikana sekä ryhmän päättyessä selkeästi optimistisempi näkemys tulevaisuudesta.

Implikaatiot
Sinä riität™ -vertaistukiryhmistä saatujen tulosten analysointi osoittaa, että vanhemmille/huoltajille järjestetty vertaistuki edistää vanhempien jaksamista pitkien rikosprosessien ajan. Ryhmät tukevat vanhemmuutta edistäen myös seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneiden lasten toipumista traumaattisista kokemuksista. Kohdistettua tukea tulisi tarjota kaikille vanhemmille/huoltajille, joiden lapsi on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi