77,00

Traumatisoituminen ja perhesuhteet

Vakava traumatisoituminen vaikuttaa syvästi läheisiin ihmissuhteisiin. Tunnistamattomina ja hoitamattomina traumakokemukset voivat heikentää turvallisuuden tunnetta vanhemmuudessa, parisuhteessa ja perheen vuorovaikutuksessa. Perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat avainasemassa ylisukupolvisen traumatisoitumisen ehkäisemisessä: haavoittuvuus- ja suojatekijöitä voidaan tunnistaa ja huomioida hoidossa. 

Traumatisoituminen ja perhesuhteet –kirja yhdistää tutkimusnäyttöä ja kliinistä kokemusta yhdistyvät ajantasainen tutkimustieto ja kliininen asiantuntemus. Kirja tarjoaa ammattilaisille ja opiskelijoille resursseja perhesuhteiden ymmärtämiseen ja hoitamiseen traumanäkökulmasta. Artikkelien kirjoittajat ovat suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita. Kirjan toimittajina toimivat PsT Sanna Isosävi, PsM Marjo Ruismäki ja FT, PsM Saara-Leena Kaunisto.  

Traumatisoituminen ja perhesuhteet -kirja kattaa aiheita raskaus- ja vauva-ajasta lapsuuteen ja nuoruuteen, traumaperäisiin ilmiöihin vanhemmuudessa, parisuhteessa ja perheissä sekä tarjoaa laajan katsauksen hoidollisiin näkökulmiin. Artikkelit käsittelevät perheiden ja ammattilaisten tarpeita peruspalveluista, arvioinnista ja terapeuttisesta työstä aina vaativaan lastensuojelutyöhön saakka. 

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi