44,00

1 varastossa

Hoivattavaa vanhemmuutta

Hoivattavaa vanhemmuutta -opas on kehitetty käytettäväksi lapsuuden kaltoinkohtelusta toipuvien vanhempien ryhmämuotoiseen auttamiseen. Ryhmähoito-ohjelma on ensimmäinen Suomessa kehitetty, erityisesti traumatisoitumiseen liittyvien oireiden hallinnan kautta vanhemmuutta tukeva hoitomalli. Eri-ikäisten lasten vanhemmille sopivan ryhmän tavoitteena on kohentaa vanhempien psyykkistä toimintatasoa ja kykyä huolehtia lapsistaan tiedon, taitoharjoittelun ja ammatillisesti johdetun vertaistuen avulla. Ohjelmassa on 24 eri aihetta, joihin liittyy harjoituksia ja itsenäisesti pohdittavia tehtäviä. Osa aiheista koskettaa kaikkia vanhempia, mutta painopisteenä ovat traumatisoitumisen mukanaan tuomat tyypilliset oireet ja vaikeudet vanhempana toimimisessa. Hoivattavaa vanhemmuutta -malli on kehitetty vaiheorientoituneen hoidon ensimmäisen vaiheen kansainvälisten suositusten mukaiseksi. Mallin avulla voidaan pyrkiä katkaisemaan kaltoinkohtelun ylisukupolvista siirtymää.

Kirjan kirjoittajina Traumaterapiakeskuksen Vanhemmuus-projektin työntekijät:
Marjo Ruismäki, Lisa Friberg, Kirsti Keskitalo, Anna-Maija Lampinen, Petteri Mankila ja Vuokko Vänskä

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi