66,00

Dissosiaatio lapsilla ja nuorilla: teoria ja käytäntö

Dissosiaatio traumatisoituneilla lapsilla ja nuorilla

”Dissosiaatio traumatisoituneilla lapsilla ja nuorilla” -kirjassa (ISBN 978-952-68637-3-3) on kansainvälisesti arvostettujen alan asiantuntijoiden kirjoittamia ainutkertaisia tapausselostuksia. Uudessa painoksessa luvut on päivitetty ja niihin on lisätty uudempaa tieteellistä tutkimustietoa traumoista ja neurotieteistä. Kirjassa esitellään myös Joyanna Silbergin suosittu affektinvälttämismalli. Sandra Wieland kirjoitti omat kommenttinsa uudelleen tähän uusittuun painokseen. Jokaisessa luvussa esitellään yksityiskohtainen kertomus terapeutin työstä lapsen tai nuoren kanssa, jota elävöittää terapeutin oma ajatteluprosessi ja taustalla vaikuttavat teoriat ja tutkimukset. Tapausselostukset esittelevät monia traumatisoituneiden lasten kanssa tehtävän työn eri puolia – kiintymystyöskentelyä, trauman prosessointia, perheen kanssa tehtävää työtä, vuorovaikutusta yhteisön kanssa, dissosiaatioon liittyvää psykoedukaatiota, dissosiatiivisten osien väliseen kommunikaatioon kannustamista – ja tarjoavat rehellisen analyysin kliinikoiden eri terapiatilanteissa kohtaamista vaikeuksista. Vaikka kirja on poikkeuksellisen selkeä ja yksityiskohtainen kuvaus lasten dissosiaatioon liittyvästä teoriasta, se on ennenkaikkea kuvaus siitä, miten teoria voidaan siirtää onnistuneeksi terapeuttiseksi vuorovaikutukseksi.

Sandra Wieland, PhD oli kliininen psykologi, sertifioitu leikkiterapeutti ja konsultti Victoriasta, Kanadasta. Hän oli perustajajäsen ja johtaja Ottawan Centre for Treatment of Sexual Abuse and Childhood Trauma -keskuksessa ja toimi myös sivutoimisena kliinisen psykologian professorina Ottawan yliopistossa.

Sivumäärä: 408

Pehmeäkantinen

Emme toimita kirjapaketteja Suomen ulkopuolelle kiinteällä toimitusmaksulla.  Tarvittaessa ota yhteyttä toimisto.oulu@traumaterapiakeskus.com

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi