Dissosiaatiohäiröiden vakauttamisryhmän kehittämistyö

Dissosiaatiohäiriöiden psykoedukaatioon ja vertaistukeen perustuvaa vakauttamisryhmämallia on Suomessa kehitetty Suzette Boonin mallin pohjalta vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2009-2012 RAY:n tuella TTK:n kehittämisprojekti jo kytki yksilöhoidon tiiviiksi osaksi ryhmäläisten hoitoa. 

Hollannissa kehitetty ryhmämalli syntyi, kun DKT-mallista kehitettiin CPTSD-malli ja siitä erillinen ryhmämalli dissosiaatiohäiriöille. Tämä malli lähti paljolti taitovalmennuksesta ja traumasta erillään olevan osan vahvistamisesta.  Kokemustemme mukaan vertaisryhmästä haetaan enemmän tukea sisäiseen ristiriitaan kuin ulkoiseen arjessa selviämiseen. Kokemustemme pohjalta on kirjoitettu sisäiseen vakauttamiseen perustuva ryhmämalli, joka lähtee suoraan sisäisestä ristiriidasta ja koetusta kärsimyksestä. Materiaali lähestyy sisäisen maailman vaikeita teemoja suoraan. 

Esittelemme ryhmämallin ja ryhmänohjaajat kuvaavat pilottiryhmän kokemuksia uudesta manuaalista. Manuaalin rinnalle on luotu 20 teeman (20min/teema) videomateriaali, jota voi käyttää ryhmän ohjauksen tukena. 

 

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi