Dissosiaatiohäiriön ja psykoosien erotusdiagnostiikkaa – potilasesimerkkien valossa 

Hyvä ja riittävän perusteellinen arvio on kaiken hoidon ja kuntoutuksen perusta. Yli 20 vuoden kliinisellä kokemuksella traumapotilaiden hoidosta voin väittää, että rakenteellisen dissosiaation tunnistaminen ja sen huomioiva hoito on välttämätöntä vaikeasti traumatisoituneilla potilailla. Sen avulla säästyy sekä inhimillistä kärsimystä että hoidon kustannuksia. Dissosiaatiohäiriöiden arvioon on käytössä itsetäytettäviä mittareita ja Trauma- ja dissosiaatio-oirehaastattelu (TADS-I), joka on kokemukseni mukaan olemassa olevista haastattelumenetelmistä paras. Nyt on ilmestynyt suomennettuna kirja Traumaperäisen dissosiaation arviointi (Boon, Suzette; 2023), jossa on perusteellisesti kuvattu dissosiaatiohäiriöiden arviointia ja erotusdiagnostiikkaa. Eri koulutustilaisuuksissa eniten kysymyksiä yleensä tulee juuri psykoosien ja dissosiaation erotusdiagnostiikasta ja esityksessä paneudutaan käytännön potilasesimerkkien kautta tähän haastavaan aiheeseen. Potilasesimerkit ovat pitkäaikaisseurantatapauksia, joissa olen tehnyt dissosiaatiohäiriödiagnoosin vuosia sitten ja mitä potilaille on tapahtunut sen jälkeen.  

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi