10 v. kokemuksia vakavasti traumatisoituneiden vanhempien ryhmämuotoisesta hoidosta

Esityksessä käyn läpi Traumaterapiakeskuksessa (TTK Traumaterapiakeskus) vuodesta 2012 alkaen kehitettyjen vanhemmuusryhmien Hoivattavaa Vanhemmuutta ja Vakautta vanhemmuuteen– hoitomallien rakennetta sekä niiden teemoja. Ryhmien tavoitteena on ylisukupolvisen tunne- ja stressinsäätelyvaikeuksien riskin väheneminen, vanhemman omien tunnesäätelykeinojen lisääminen. Keinoina ammatillisesti ohjatuissa vertaistukiryhmissä ovat traumatietous, oireiden normalisointi, teemojen kokemuksellinen reflektointi, mentalisaatiokyvyn lisääminen. Nostan esiin niitä keskeisiä asioita, joita lapsuuden hoivasuhteissaan traumatisoituneiden vanhempien kanssa työskentelevien ammattilaisten on hyvä tunnistaa sekä kokemuksiamme mallin toimivuudesta kohderyhmässä. Vakautta vanhemmuuteen – malli on kehitetty käytettäväksi lapsuuden kaltoinkohtelusta toipuvien vanhempien ryhmämuotoiseen tukemiseen. Ryhmässä annetaan ensitietoa kaltoinkohtelun vaikutuksista vanhemmuuteen ja esitellään keinoja selviytymisen tueksi.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi