Ferdinand Garoff

Olen koulutukseltani psykologian maisteri, erikoispsykologi (oikeuspsykologia) ja psykoterapeutti (Kognitiivis-analyyttinen terapia, yksilöterapian Kela-pätevyys). Lisäksi olen kouluttautunut mm. EMDR- terapiassa, sekä narratiivisessa altistusterapiassa.  Minulla on myös erilaisia lisäopintoja kriisityössä, trauman ja psykoterapian alueilta ja dissosiaatiohäiriön arvioinnissa ja hoidossa.

Kouluttaminen
Työhöni on pitkään kuulunut kouluttaminen ja olen yksittäisten koulutusten lisäksi suunnitellut pidempiä koulutuskokonaisuuksia, sekä Suomessa ja kansainvälisille kohderyhmille. Sovellan tarvittaessa toiminnallisia menetelmiä ja toteutan etäkoulutuksia. Seuraan aktiivisesti kriisi- ja traumapsykologian alan kehitystä ja viimeistelen myös tähän liittyvää väitöskirjaa. Pyrin sisällyttämään uusinta tutkimusta ja uusia menetelmiä koulutuksiini.
Psykoterapia
Asiakkaani ovat traumaperäisistä oireista ja vaikeuksista kärsiviä henkilöitä. Työssäni kunnioitan jokaisen erityisyyttä ja pyrin vahvistamaan selviytymiskeinoja ja pystyvyyden kokemuksia, jotta vaikeita asioita voidaan yhdessä rohkeasti lähestyä
Työnohjaus Ja konsultaatiot
Työnohjaan sosiaali- ja terveydenhuollossa ja järjestöissä työtä tekeviä työntekijöitä ja työryhmiä. Työnohjaajana pyrin edistämään traumatietoista näkökulmaa ja menetelmiä. Sijaistraumatisoitumisen ehkäisy ja pystyvyyden vahvistaminen työnohjauksessa ovat keskeisiä työnohjauksessani. Työskentelen sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja toimin mielelläni myös tulkin välityksellä.