Search
Sale!

Original price was: €119,00.Current price is: €99,00.

Out of stock

Sensomotorinen psykoterapia – Keinoja trauman ja kiintymyssuhdevaurioiden hoitoon

Kehon viisaus on psykoterapian alalla vielä varsin vähän hyödynnetty voimavara, vaikka ”somaattisen tarinan” – eleiden, asentojen puheen prosodisten piireiden, kasvonilmeiden, katseiden ja kehon liikkeen – kautta välittyvä viesti on todennäköisesti merkityksellisempi kuin sanoin kerrottu tarina.  Kehon kielestä välittyy implisiittisiä merkityksiä, ja se paljastaa ne vaikutukset, joita traumalla ja varhaisella tai unohdetulla, kiintymyssuhdekumppaneihin liittyvällä dynamiikalla on ihmisiin.  Kehon sivuuttaminen terapeuttisessa työskentelyssä on valitettavaa, koska se sulkee äärimmäisen tärkeän väylän kohti itsetuntemusta ja muutosta.

Tämä teos on käytännön opas kehon kieleen, ja se on kirjoitettu terapeutteja ja terapia-asiakkaita ajatellen.  Kirjan ensimmäisessä osassa terapeuteille ja asiakkaille esitellään kirjan sisältö ja annetaan ohjeet sen hyödyntämiseen ja toisessa osassa luodaan yleiskatsaus aivojen merkitykseen ja tietoisen läsnäolon hyödyntämiseen.. Kolme viimeistä osaa noudattaa sensomotorisen psykoterapian kolmea vaihetta siten, että ensimmäisessä osassa keskitytään asiakkaan voimavarojen kehittämiseen, toisessa muistojen käsittelyssä käytettävään, alhaalta ylöspäin suuntautuvaan somaattiseen lähestymistapaan ja kolmannessa kiintymyssuhteiden merkitykseen proseduraalisen oppimisen, tunteiden valikoitumisen ja kognitiivisten vääristymien kannalta.  Kunkin luvun yhteydessä on terapeuteille tarkoitetut ohjeet jotka auttavat soveltamaan kirjan opetuksia hoitotyössä, sekä tehtäväsivut, joiden avulla asiakkaat saavat henkilökohtaisen kosketuksen opittavaan materiaaliin.

Kirjan käsitteet, interventiot ja tehtävät on laadittu käytettäviksi muiden terapiamenetelmien ohella. Materiaalia ei siis ole tarkoitettu yksinomaiseksi hoitokeinoksi tai terapiakäsikirjaksi.  Huomion kiinnittäminen terapiasuhteeseen, interventioiden sovittaminen kunkin asiakkaan tarpeisiin ja tietoinen keskittyminen siihen, mitä sanotaan kehon kautta ilman sanoja, voivat lähentää asiakkaan ja terapeutin yhteistä matkaa ja edistää muutosta asiakkaan mielen salaisissa sopukoissa.

Tuotteen paino: 1.568 kg

Sivumäärä: 567

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi